Komentarz do ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawy o zmianie imienia i nazwiska

Zamówienia przyjmuje:

Fundacja Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina
ul. Jacka Woronieckiego 7/32
20-492 Lublin
tel. +48 501426908, +48 663421088
e-mail: metryka@onet.pl

Zamówienia można dokonać na druku zamówienia (pobierz) lub za pośrednictwem poniższego formularza.

Cena dla prenumeratorów „Metryki” i podmiotów, które zamówią „Metrykę”: 230 zł brutto plus koszt przesyłki poleconej 14,00 zł brutto. Cena podstawowa: 260 zł brutto plus koszt przesyłki poleconej 14,00 zł brutto.

Faktura zostanie przesłana wraz z zamówionym egzemplarzem komentarza.

Ze względu na opracowanie terminarza wydawniczego komentarz ukaże się w czwartym kwartale 2017 r.

 

Zamówienie „Prawo o aktach stanu cywilnego. Ustawa o zmianie imienia i nazwiska. Komentarz”, pod red. Piotra Kasprzyka

Dane zamawiającegoDane płatnika (jeżeli są inne niż dane zamawiającego)