Czasopismo „Metryka”

Zamówienia przyjmuje:
Fundacja Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina
ul. Jacka Woronieckiego 7/32
20-492 Lublin
tel.  +48 577080907, +48 501426908, +48 663421088
e-mail: metryka@onet.pl

Zamówienia można dokonać na druku zamówienia (pobierz) lub za pośrednictwem poniższego formularza.

Faktura zostanie przesłana wraz z pierwszym zamówionym egzemplarzem „Metryki”.

Roczna prenumerata czasopisma „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” wynosi 130 zł brutto (cena zawiera koszt wysyłki).

Ze względu na opracowanie nowego terminarza wydawniczego pierwszy numer Metryki w danym roku będzie ukazywał się w maju/czerwcu, a drugi w październiku/listopadzie.

Serdecznie zachęcamy do nabycia powyższych numerów. Aby dowiedzieć się więcej na temat ich zawartości, prosimy o zapoznanie się z informacją w zakładce: Numery.

Redakcja „Metryki”

 

Zamówienie rocznej prenumeraty czasopisma „Metryka”

Dane zamawiającegoDane płatnika (jeżeli są inne niż dane zamawiającego)Dodatkowo zamawiam numery: 1/20132/20132/20151/20172/2017

Akceptuję zasadę, że rezygnacja z prenumeraty czasopisma następuje po odwołaniu drogą pisemną.