Oferta wydawnicza

„Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” jest jedynym ogólnopolskim, cenionym czasopismem kierowanym przede wszystkim do urzędników stanu cywilnego, poświęconym tematyce prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego i jako jedyne jest wydawane w przyjaznej dla urzędników papierowej wersji. Jest wydawana od 2011 r. jako dwa numery w ciągu roku. Powstaje we współpracy z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego, Forum Pracowników Urzędów Stanu Cywilnego, SUSC RP oraz przy wsparciu innych zrzeszeń skupiających pracowników USC w Polsce. Jest periodykiem merytorycznym i opiniodawczym. Zawiera przede wszystkim praktyczne omówienia różnych aspektów pracy urzędników stanu cywilnego, artykuły praktyczne, rozwiązania kazusów, pomocne schematy i objaśnienia przepisów prawnych (m.in. z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego, prawa rodzinnego, ustawy o zmianie imienia i nazwiska, prawa osobowego, prawa prywatnego międzynarodowego) przy wydawaniu decyzji, zaświadczeń, odpisów a także zawiera odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji przez pracowników USC. Stanowi niezbędną pozycję w każdym, nawet najmniejszym, urzędzie stanu cywilnego, o czym świadczą także liczne opinie kierowników USC zamawiających „Metrykę”.

Liczba stron: ok. 180, format B5 (240 x170 mm), oprawa miękka. Cena prenumeraty rocznej 159 zł brutto.

Podręcznik urzędnika stanu cywilnego, t.1, Podstawowe instytucje prawa o aktach stanu cywilnego jest pierwszą, po 1945 r., pracą zbiorową prawników i praktyków – specjalistów z zakresu rejestra­cji stanu cywilnego oraz prawa administracyjnego. Omawia podstawowe zagadnienia ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, w odniesieniu m.in. do prawa samorządu terytorialnego, ochrony danych osobowych, prawa urzędniczego, pozostających w związku z rejestracją stanu cywilnego. Podręcznik wykorzystuje także bogaty dorobek orzecznictwa w tym zakresie. Podręcznik napisany jest w sposób przystępny i zrozumiały. Ma bardzo dobre recenzje wśród kierowników i innych pracowników urzędów stanu cywilnego.

Podręcznik zawiera m.in. krótki przewodnik po skuteczności orzeczeń zagranicznych w sprawach osobowych i rodzinnych.

Rok wydania 2018. Liczba stron: 223, format B5 (240×170 mm), oprawa miękka. Cena 45 zł brutto.

Podręcznik urzędnika stanu cywilnego, t.2, Obrót prawny z zagranicą w zakresie rejestracji stanu cywilnego. Opracowanie i skład zostało zakończone. Podręcznik ukaże się w lutym 2019 r. Jest pracą zbiorową prawników i praktyków – specjalistów z zakresu rejestra­cji stanu cywilnego oraz prawa prywatnego międzynarodowego. Omawia m.in. zasady dotyczące stosowania prawa międzynarodowego prywatnego, wskazania prawa właściwego w praktyce urzędów stanu cywilnego, moc dowodową zagranicznych dokumentów stanu cywilnego, obowiązki pracowników USC w zakresie weryfikacji dokumentów w obrocie międzynarodowym, zasady legalizacji dokumentów zagranicznych, kwestię imienia i nazwiska w regulacjach kolizyjnych państw obcych, uznanie dziecka w prawie prywatnym międzynarodowym i mulitalateralnych i bilateralnych konwencjach międzynarodowych dotyczących prawa prywatnego międzynarodowego, prawo właściwe dla przysposobienia, problematykę uznania zagranicznego orzeczenia o przysposobieniu, zawarcie małżeństwa w aspekcie międzynarodowym, transkrypcję, odtworzenie zagranicznych dokumentów stanu cywilnego, uznanie orzeczeń sądów zagranicznych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych.

Rok wydania 2019. Liczba stron:240, format B5 (240×170 mm), oprawa miękka. Cena 47 zł brutto.

Prawo o aktach stanu cywilnego. Ustawa o zmianie imienia i nazwiska. Komentarz. Opracowanie i skład redakcyjny zostało zakończone. Komentarz jest efektem wieloletniej pracy całego zespołu autorów: prawników i praktyków – specjalistów m.in. z zakresu rejestracji stanu cywilnego, prawa rodzinnego, prawa prywatnego międzynarodowego czy prawa administracyjnego. Jest to pierwszy i jedyny tak obszerny komentarz do P.a.s.c. i u.z.i.n. zawierający odniesienia praktyczne do wielu dziedzin prawa, pozostających w związku z rejestracją stanu cywilnego, uwzględniającego bogatą literaturę przedmiotu, orzecznictwo i opinie praktyków. Komentarz zawiera: • komentarz do ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, •komentarz do ustawy o zmianie imienia i nazwiska, •orzecznictwo polskie (SN, NSA, WSA) i europejskie (ETPC, TSUE), •piśmiennictwo, •przepisy wykonawcze i związkowe. Komentarz jest nieodzowną pozycją każdego urzędnika USC!

Rok wydania 2019. Liczba stron ok. 900. Format B5 (240×170 mm). Oprawa twarda, szyta. Cena 245 zł brutto.

Zamówienia przyjmuje:
Fundacja Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina
ul. Jacka Woronieckiego 7/32
20-492 Lublin
tel.  +48 577080907, +48 501426908, +48 663421088
e-mail: metryka@onet.pl

Zamówienia można dokonać na druku zamówienia (pobierz) lub za pośrednictwem poniższego formularza.

Faktura zostanie przesłana wraz z pierwszym zamówionym egzemplarzem „Metryki”.

Roczna prenumerata czasopisma „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” na rok 2019 wynosi 159 zł brutto (cena zawiera koszt wysyłki).

Ze względu na opracowanie nowego terminarza wydawniczego pierwszy numer Metryki w danym roku będzie ukazywał się w maju/czerwcu, a drugi w październiku/listopadzie.

Serdecznie zachęcamy do nabycia powyższych numerów. Aby dowiedzieć się więcej na temat ich zawartości, prosimy o zapoznanie się z informacją w zakładce: Numery.

Redakcja „Metryki”

Formularz zamówienia

NabywcaOdbiorca (jeżeli inny niż nabywca)Zamawiam roczną prenumeratę czasopisma 'Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego' w cenie 159 zł brutto (cena zawiera koszt wysyłki). Jednocześnie oświadczam, że wyrażam wolę prenumeraty Czasopisma aż do odwołania drogą pisemną.
Dodatkowo zamawiam numer (w cenie 49zł egzemplarz +8,50zł koszt przesyłki, szczegółowy opis znajdziesz w Numerach):
1/20132/20131/20142/20141/20151/20171/20182/2018

Zamawiam 'Podręcznik urzędnika stanu cywilnego. Podstawowe instytucje prawa o aktach stanu cywilnego', t. 1 45zł brutto (cena dla stałych prenumeratorów).
Zamawiam 'Podręcznik urzędnika stanu cywilnego. Podstawowe instytucje prawa o aktach stanu cywilnego', t. 1 65zł brutto (cenad dla podmiotów nie zamawiających czasopisma 'Metryka').
Zamawiam 'Podręcznik urzędnika stanu cywilnego. Obrót prawny z zagranicą w zakresie rejestracji stanu cywilnego', t. 2 w cenie 75zł brutto (cena dla stałych prenumeratorów).
Zamawiam 'Podręcznik urzędnika stanu cywilnego. Obrót prawny z zagranicą w zakresie rejestracji stanu cywilnego', t. 2 w cenie 89zł brutto (cena dla podmiotów niezamawiających czasopisma 'Metryka').
Zamawiam 'Prawo o aktach stanu cywilnego. Ustawa o zmianie imienia i nazwiska. Komentarz' w cenie 245 zł brutto (cena dla prenumeratorów czasopisma 'Metryka' oraz podmiotów, które zamówią 'Metrykę').
Zamawiam 'Prawo o aktach stanu cywilnego. Ustawa o zmianie imienia i nazwiska. Komentarz' w cenie 275 zł brutto (cena dla podmiotów niezamawiających czasopisma 'Metryka').

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Fundacji Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prenumeraty czasopisma Metryka lub zamówienia poszczególnego numeru tego periodyku, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporzą dzenie o ochronie danych,(Dz. U. UE L z 2016, poz. 119, s.1).

Informacje o ochronie danych osobowych: W trosce o Państwa dane osobowe informujemy, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina, ul. Jacka Woronieckiego 7/32, 20-492 Lublin, KRS:0000479445,NIP:9462645606. Przysługuje Państwu prawo do wglądu do swoich danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, prawo do żądania ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia danych, wyrażenia sprzeciwu i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uprawnienie to można zrealizować kontaktując się z nami pisemnie na adres wskazany powyżej lub poprzez adres email: metryka@onet.pl. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji zamówienia czasopisma Metryka. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody i przechowywane przez administratora danych nie dłużej niż do momentu wycofania przez Państwa zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Składając zamówienie czasopisma Metryka wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prenumeraty czasopisma Metryka lub zamówienia poszczególnego numeru tego periodyku, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz. U. UE L z 2016 poz. 119 s.1).

W trosce o Państwa dane osobowe informujemy, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina ul. Jacka Woronieckiego 7/32, 20-492 Lublin, Numer KRS: 0000479445, NIP: 946-264-56-06.

Przysługuje Państwu prawo do wglądu do swoich danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, prawo do żądania ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia danych, wyrażenia sprzeciwu i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uprawnienie to można zrealizować kontaktując się z nami pisemnie na adres wskazany powyżej lub poprzez adres email: metryka@onet.pl.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji zamówienia czasopisma Metryka.

Państwa dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwo zgody i przechowywane przez administratora danych nie dłużej niż do momentu wycofania przez Państwa zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.