Podręcznik USC

PODRĘCZNIK URZĘDNIKA STANU CYWILNEGO. Tom I. Podstawowe instytucje prawa o aktach stanu cywilnego, red. P. Kasprzyk

  Szanowni Czytelnicy,  serdecznie zachęcamy Państwa do złożenia zamó­wienia na publikację: PODRĘCZNIK URZĘDNIKA STANU CYWILNEGO. Tom I. Podstawowe instytucje prawa o aktach stanu cywilnego, red. P. Kasprzyk.

Podręcznik jest pracą zbiorową prawników                      i    praktyków – specjalistów z zakresu rejestra­cji stanu cywilnego oraz prawa administracyjnego.

Jest to pierwszy podręcznik omamiający zagadnienia ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego zawierający odniesienie do wielu dziedzin prawa, w tym np. prawa urzędniczego pozostających w związku z rejestracją stanu cywilnego, sięgający w dużym stopniu do bogatej literatury przedmiotu i orzecznictwa.

Pozycja zawiera kompleksowe i pełne omówienie obowiązujących przepisów w zakresie rejestracji stanu cywilnego.

 

 

Podręcznik zawiera m.in.: Krótki przewodnik po skuteczności orzeczeń zagranicznych w sprawach osobowych i rodzinnych.

 

Z recenzji wydawniczej: (…) Niewątpliwie przygotowanie i opublikowanie Podręcznika urzędnika stanu cywilnego, tom 1, jest ważnym krokiem w kierunku podnoszenia kompetencji kierowników USC i ich zastępców oraz wszystkich osób zatrudnionych w urzędach stanu cywilnego (…). W podręczniku zostały omówione podstawowe instytucje prawa o aktach stanu cywilnego oraz węzłowe zagadnienia związane z tą dziedziną prawa m.in. rola i pozycja  kierownika USC i jego zastępcy z perspektywy P.a.s.c., prawa urzędniczego czy etyki, prostowanie aktów stanu cywilnego, jego uzupełnienia lub unieważnienia, wydawanie odpisów i zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego, wydawanie z akt zbiorowych czy dokonanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego (…). Z uwagi na wielość poruszanych zagadnień i zauważalną łatwość wypowiadania myśli przez autorów a także formułowanie ich w sposób przystępny opracowanie niniejsze powinno stać  się nieodzowną pozycją każdej biblioteczki kierownika USC oraz przedmiotem zainteresowania ze strony zarówno przedstawicieli prawa rodzinnego i cywilnego jak i innych praktyków zajmujących się problematyką rejestracji stanu cywilnego (…)”. Z całą pewnością jest to pozycja godna polecenia.”

                                                                                                                                      Dr hab. Grzegorz Jędrejek, prof. UKSW

 

Dane techniczne:

Liczba stron: 223, format B5 (240×170 mm), oprawa miękka.

 

 

Podręcznik USC jest nieodpłatnie wręczany wszystkim uczestnikom szkoleń organizowanym przez Redakcję Metryki oraz nowym prenumeratorom czasopisma Metryka.

 

Harmonogram szkoleń  organizowanych przez Redakcję Metryki:

– Łomża: 10-11 maja 2018 r.

– Maszewo: 17-18 maja 2018 r.

– Mysłakowice:  6-7 września 2018 r.

– Gdańsk: 20-21 września 2018 r.

– Wągrowiec: 27-28  września 2018 r.

 

 

Więcej na informacji w zakładce: Szkolenia USC

 

Wszelkie zapytania prosimy kierować drogą elektroniczną na adres email metryka@onet.pl, pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina, ul. Jacka Woronieckiego 7/32, 20-492 Lublin, lub telefonicznie  +48 501 426 908, +48 663 421 088.

 

Proszę o przekazanie tej informacji koleżankom

i kolegom z innych urzędów stanu cywilnego