PODRĘCZNIK URZĘDNIKA STANU CYWILNEGO. Podstawowe instytucje prawa o aktach stanu cywilnego, t. 1, red. P. Kasprzyk

 

Szanowni Czytelnicy,

serdecznie zachęcamy Państwa do złożenia zamówienia na publikację: PODRĘCZNIK URZĘDNIKA STANU CYWILNEGO. Podstawowe instytucje prawa o aktach stanu cywilnego, t. 1, red. P. Kasprzyk.

Podręcznik jest pracą zbiorową prawników i praktyków – specjalistów z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz prawa administracyjnego.

Jest to pierwszy podręcznik omawiający zagadnienia ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego zawierający odniesienie do wielu dziedzin prawa, w tym np. prawa urzędniczego pozostających w związku z rejestracją stanu cywilnego, sięgający w dużym stopniu do bogatej literatury przedmiotu i orzecznictwa.

Pozycja zawiera kompleksowe i pełne omówienie obowiązujących przepisów w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz m.in. krótki przewodnik po skuteczności orzeczeń zagranicznych w sprawach osobowych i rodzinnych.

 

 Zobacz:  spis treści Podręcznika urzędnika stanu cywilnego, t.1, (kliknij)

Z recenzji wydawniczej: „(…) Niewątpliwie przygotowanie i opublikowanie Podręcznika urzędnika stanu cywilnego, tom 1, jest ważnym krokiem w kierunku podnoszenia kompetencji kierowników USC i ich zastępców oraz wszystkich osób zatrudnionych w urzędach stanu cywilnego (…). W podręczniku zostały omówione podstawowe instytucje prawa o aktach stanu cywilnego oraz węzłowe zagadnienia związane z tą dziedziną prawa m.in. rola i pozycja  kierownika USC i jego zastępcy z perspektywy P.a.s.c., prawa urzędniczego czy etyki, prostowanie aktów stanu cywilnego, jego uzupełnienia lub unieważnienia, wydawanie odpisów i zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego, wydawanie z akt zbiorowych czy dokonanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego (…). Z uwagi na wielość poruszanych zagadnień i zauważalną łatwość wypowiadania myśli przez autorów a także formułowanie ich w sposób przystępny opracowanie niniejsze powinno stać  się nieodzowną pozycją każdej biblioteczki kierownika USC oraz przedmiotem zainteresowania ze strony zarówno przedstawicieli prawa rodzinnego i cywilnego jak i innych praktyków zajmujących się problematyką rejestracji stanu cywilnego (…). Z całą pewnością jest to pozycja godna polecenia”.

Dr hab. Grzegorz Jędrejek, prof. UKSW

Dane techniczne: liczba stron: 223, format B5 (240×170 mm), oprawa miękka.

Koszt nabycia podręcznika dla stałych prenumeratorów „Metryki” wynosi 45 zł brutto, dla osób niezamawiających „Metryki” 65 zł brutto. Ceny zawierają koszty wysyłki.

Podmiotom, które zamówią czasopismo „Metryka” w tym roku oraz uczestnikom organizowanych przez nas szkoleń (zob. harmonogram szkoleń na stronie internetowej), podręcznik jest przekazywany nieodpłatnie.

Wszelkie zapytania prosimy kierować drogą elektroniczną na adres email metryka@onet.pl, pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina, ul. Jacka Woronieckiego 7/32, 20-492 Lublin, lub telefonicznie+48 577 080 907,  +48 501 426 908, +48 663 421 088.

Harmonogram szkoleń organizowanych przez redakcję „Metryki”:


– Nowy Dwór Mazowiecki:  6-7 września

– Gdańsk: 20-21 września

– Karpacz:  13-14 września

 – Wągrowiec: 27-28  września
 

Więcej na informacji w zakładce: Szkolenia USC

 Proszę o przekazanie tej informacji koleżankom i kolegom z innych urzędów stanu cywilnego