Recenzenci

Recenzenci rocznika 2011:
Dr hab. Mieczysław Goettel, prof. Uniwersytetu w Białymstoku
Prof. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczenko, Uniwersytet Opolski
Dr hab. Piotr Stanisz, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Recenzenci rocznika 2012:
Prof. dr hab. Piotr Pogonowski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Dr hab. Piotr Stanisz, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Recenzenci rocznika 2013:
Dr hab. Mieczysław Goettel, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku
Dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Dr hab. Zdzisław Zarzycki, Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci rocznika 2014:
Dr hab. Joanna Haberko, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Jacek Wierciński, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

Recenzenci rocznika 2015:
Dr hab. Grzegorz Jędrejek, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie