Dla nowych prenumeratorów Metryki 2020 Podręcznik Urzędnika Stanu Cywilnego t. 2 gratis!

Planowane szkolenia i kursy zostają przeniesione na późniejszy termin.

2018-12-30

Zaproszenie na konferencję „Małżeństwo, jego zawarcie i rejestracja w kontekście międzynarodowym”

Zakład Międzynarodowego Obrotu Cywilnego oraz Studenckie Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Handlowego,
działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, zapraszają na konferencję naukową, pt.

Małżeństwo, jego zawarcie i rejestracja w kontekście międzynarodowym”

w dniu 15 marca 2019 r., na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (piątek) – Aula zielona w Łodzi

Konferencja ma charakter otwarty i jest w dużej mierze skierowana do praktyków, w tym do urzędników stanu cywilnego. Współorganizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego RP, Oddział w Łodzi, natomiast patronat medialny objęło czasopismo Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego.

 

Ramowy program konferencji

Godz. 9.45 – Otwarcie konferencji

Godz. 10.00 – 12.00 – Sesja pierwsza­

 • prof. nadzw. dr hab. Monika Wałachowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu):

„Małżeństwo z perspektywy prawnoporównawczej”

 • prof. nadzw. dr hab. Beata Giesen (Uniwersytet Łódzki):

„Instytucja małżeństwa w prawie polskim oraz w prawie niemieckim”

 • dr hab. Piotr Mostowik (Uniwersytet Jagielloński):

„Małżeństwo jako przedmiot regulacji międzynarodowych”

 • prof. nadzw. dr hab. Jacek Wierciński (Uniwersytet Warszawski):

„Uznanie zawarcia oraz rozwiązania małżeństwa w relacjach transgranicznych”

 • Filip Nowak(Uniwersytet Łódzki):

„Kolizyjnoprawna problematyka małżeństwa”

 • Dyskusja

Godz. 12.00 – 12.30 – przerwa na kawę

Godz. 12.30 – 14.30 – Sesja druga­­

 • Aneta Papis(Zastępca Kierownika USC w Łodzi):

„Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca w Polsce”

 • dr Piotr Kasprzyk (Fundacja Instytut Naukowy im. Prof. Litwina):

„Zaświadczenie potwierdzające możność zawarcia małżeństwa zgodnie z prawem polskim”

 • dr Anna Wysocka-Bar(Uniwersytet Jagielloński):

„Zaświadczenie o stanie cywilnym a związki zawierane przez obywateli polskich
i cudzoziemców za granicą”

 • prof. nadzw. dr hab. Michał Wojewoda (Uniwersytet Łódzki):

„Małżeństwa jednopłciowe i związki partnerskie w polskim rejestrze stanu cywilnego”

 • Dyskusja

Ok. godz. 14.30 – zakończenie konferencji