Metryka

Szkolenie urzędników stanu cywilnego w Tarnowie Podgórnym, 15.06.2016 r.

Szkolenie urzędników stanu cywilnego w Bukowinie Tatrzańskiej, 9.06.2016 r.

Wręczenie Medalu FINJL Prezesowi Podkarpackiego Oddziału SUSC RP, Rzeszów 19.05.2016 r. Od lewej: dr Piotr Kasprzyk- Redaktor naczelny Metryki oraz Jerzy Wiktor- Prezes Podkarpackiego Oddziału SUSC RP

Wręczenie Medalu FINJL Prezesowi Śląskiego Oddziału SUSC RP, Wisła 18.05.2016 r. Od lewej: Kazimierz Gola- Prezes Śląskiego SUSC RP i dr Piotr Kasprzyk- Redaktor naczelny Metryki

Wręczenie Medalu FINJL Prezesowi Zarządu Głównego, Nieborów, 2.05.2016 r. Od lewej: dr Piotr Kasprzyk- Redaktor naczelny Metryki oraz Tomasz Brzózka- Prezes Zarządu Głównego SUSC RP

Spotkanie z Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, 26.04.2016 r. Od lewej: dr Piotr Kasprzyk- Redaktor naczelny Metryki, dr Iwona Wieczorek- Dyrektor NIST oraz Piotr Skubiszewski- sekretarz Metryki

Spotkanie robocze w Departamencie Spraw Obywatelskich MSWiA, 12.04.2016 r. Od prawej: dr Piotr Kasprzyk- Redaktor naczelny Metryki, Karolina Grenda- Dyrektor DSO MSWiA, Michał Trzoska- Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Barbara Łapińska- Naczelnik Wydziału Rejestracji Stanu Cywilnego DSO MSWiA, druga od lewej: Urszula Rudynek-Ciechomska ? Zastępca Dyrektora DSO MSWiA.

Spotkanie robocze w Departamencie Spraw Obywatelskich MSWiA, 9.03.2016 r. Od prawej: dr Piotr Kasprzyk- Redaktor naczelny Metryki, Urszula Rudynek-Ciechomska ? Zastępca Dyrektora DSO MSWiA, Karolina Grenda- Dyrektor DSO MSWiA, druga od lewej: Barbara Łapińska- Naczelnik Wydziału Rejestracji Stanu Cywilnego DSO MSWiA

Konferencja naukowa w Łagowie, 27.04.2016 r. W centrum: p. Wadim Tyszkiewicz, prezydent Nowej Soli

Konferencja naukowa we Wrocławiu, 20.11.2015 r. Od lewej: prof. dr hab. Adam Jezierski (UWr), prof. dr hab. Jacek Mazurkiewicz (UWr), dr Piotr Kasprzyk (Redaktor naczelny Metryki), mgr Daniel Karkut (doktorant UWr)

Konferencja naukowa we Wrocławiu, 20.11.2015 r. Od lewej: dr hab. Tomasz Sokołowski, prof. UAM, doc. dr Oleg A. Halabudenko (Wolny Międzynarodowy Uniwersytet Mołdawii, Kiszyniów, Mołdawia), dr Piotr Kasprzyk (Redaktor naczelny Metryki), mgr Daniel Karkut (doktorant UWr), dr Jarosław Turłukowski (UW), dr hab. Marek Andrzejewski, prof. nadzw. US

Konferencja naukowa w Łodzi, 6.03.2015 r. Od lewej: mgr Piotr Skubiszewski, mgr Filip Nowak, dr Piotr Kasprzyk, dr Katarzyna Miksza, dr Michał Wojewoda, prof. dr hab. Andrzej Mączyński, prof. dr hab. Małgorzata Pyziak-Szafnicka, dr Anna Barańska.

Konferencja naukowa w Lublinie, dnia 21.11.2014 r. Od lewej: dr Piotr Kasprzyk- redaktor naczelny Metryki, prof. dr hab. Andrzej Mączyński (Uniwersytet Jagielloński)- członek Rady Naukowej Metryki oraz mgr Piotr Skubiszewski- sekretarz Metryki

Konferencja naukowa w Lublinie, dnia 21.11.2014 r. Od lewej: mgr Piotr Skubiszewski- sekretarz Metryki, dr Piotr Mostowik (Uniwersytet Jagielloński)- członek Zespołu Redakcyjnego Metryki, dr hab. Joanna Haberko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz dr Piotr Kasprzyk- redaktor naczelny Metryki

Spotkanie robocze w Departamencie Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 6.11.2014 r. Od lewej: Karolina Grenda- Dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich MSW, Mirosława Hellich- Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich MSW, dr Piotr Kasprzyk- Redaktor naczelny Metryki oraz mgr Piotr Skubiszewski- sekretarz Metryki

Spotkanie z Jerzym Banasiem- Redaktorem naczelnym kwartalnika Człowiek i Dokumenty, Warszawa, 6.11. 2014 r. Od lewej: dr Piotr Kasprzyk- Redaktor naczelny Metryki, Jerzy Banaś oraz Piotr Skubiszewski- sekretarz Metryki

Konferencja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Lublinie, 01.08.2014 r. Od lewej: dr Piotr Kasprzyk- Redaktor Naczelny Metryki, Mirosława Hellich- Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich MSW, Tomasz Szubiela- Podsekretarz stanu MSW, Marcin Malicki- Dyrektor Pionu Rozwoju Produktów i Usług, COI oraz Roman Kusyk- Dyrektor Departamentu Ewidencji Państwowych MSW.

Konferencja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach, 25.07.2014 r., dr Piotr Kasprzyk- Redaktor Naczelny Metryki oraz Anna Hanus-Turzyńska, kierownik Oddziału Organizacyjnego i Nadzoru, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Konferencja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie, 15.07.2014 r. Od lewej: Roman Kusyk- Dyrektor Departamentu Ewidencji Państwowych MSW, Mirosława Hellich- Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich MSW, Małgorzata Neumann- Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Barbara Łapińska- Naczelnik Wydziału Rejestracji Stanu Cywilnego, DSO MSW, Marcin Malicki- Dyrektor Pionu Rozwoju Produktów i Usług COI i dr Piotr Kasprzyk- Redaktor naczelny Metryki

Konferencja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku 08.07.2014 r. Od lewej: dr Piotr Kasprzyk- Redaktor naczelny Metryki, Irena Kozak- kierownik USC w Białowieży oraz Andrzej Gawkowski- Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Migracji, Podlaski Urząd Wojewódzki

Konferencja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Krakowie, 30.06.2014 r. Od lewej: Piotr Skubiszewski- sekretarz Metryki, Tomasz Szubiela- Podsekretarz stanu MSW oraz dr Piotr Kasprzyk- Redaktor naczelny Metryki

Konferencja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Gdańsku, 24.06.2014 r. Od lewej: Piotr Skubiszewski- sekretarz Metryki, dr Piotr Kasprzyk- Redaktor naczelny Metryki, Karolina Grenda- Dyrektor DSO MSW, Radosław Kałużniak- Naczelnik Wydziału Aktualizacji i Jakości Danych Ewidencji Państwowych MSW, Bernard Mathea- Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Pomorski Urząd Wojewódzki, Piotr Mierzwiński- rzecznik prasowy Centralnego Ośrodka Informatyki, Marcin Malicki- Dyrektor Pionu Rozwoju Produktów i Usług, COI

Szkolenie w Wiśle 08.04.-10.04.2014 r. Śląski Oddział Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP

Spotkanie przedstawicieli Redakcji Metryki z kierownikami USC z woj. pomorskiego w Sopocie 25 marca 2014 r.

Spotkanie członków redakcji Metryki i Fundacji Instytutu Naukowego im. Prof. Józefa Litwina z Zarządem Głównym Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP w Łowiczu, 30.01.2014 r.

VI edycja studiów podyplomowych w zakresie administracji- rejestracji stanu cywilnego rok akademicki 2013/2014, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Trzeci od lewej: Prof. Piotr Stanisz- Dziekan WPPKiA KUL, w środku: dr Piotr Kasprzyk- Kierownik studiów podyplomowych

Zespół redakcyjny Metryki, Lublin 2012 r. Na zdjęciu od lewej: mgr Dariusz Janiszewski – zastępca kierownika USC w Lublinie, mgr Henryk Chwyć – redaktor tematyczny Metryki, prezes Lubelskiego Oddziału SUSC RP, mgr Danuta Sorbian – zastępca kierownika USC m. t. Warszawy, Tomasz Brzózka – redaktor tematyczny Metryki, prezes SUSC RP, kierownik USC Zielona Góra, mgr Paweł Sobotko- sekretarz Metryki, dr Piotr Kasprzyk- redaktor naczelny Metryki i mgr Piotr Skubiszewski- sekretarz Metryki

Szkolenia USC 2019r.

Dostępne są dokumenty do pobrania dla szkoleń:

12-13 marca Wrocław

9-10 kwietnia Lublin

13-17 maja Płock (kurs podstawowy)

11-12 czerwca Poznań

25-26 września Ostróda.

Przejdź do szkoleń

Oferta wydawnicza

Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego

Liczba stron: ok. 180, format B5 (240 x170 mm), oprawa miękka. Cena prenumeraty rocznej 159 zł brutto.

Podręcznik urzędnika stanu cywilnego, t.1, Podstawowe instytucje prawa o aktach stanu cywilnego

Rok wydania 2018. Liczba stron: 223, format B5 (240x170 mm), oprawa miękka. 65zł brutto (Dla prenumeratorów 45zł. Cena zawiera koszt wysyłki).

Podręcznik urzędnika stanu cywilnego, t.2, Obrót prawny z zagranicą w zakresie rejestracji stanu cywilnego.

Rok wydania 2019. Liczba stron:240, format B5 (240x170 mm), oprawa miękka. 89zł brutto (Dla prenumeratorów 75zł. Cena zawiera koszt wysyłki).

Prawo o aktach stanu cywilnego. Ustawa o zmianie imienia i nazwiska. Komentarz.

Rok wydania 2019. Liczba stron ok. 900. Format B5 (240x170 mm). Oprawa twarda, szyta. 275zł brutto (Dla prenumeratorów 245zł. Cena zawiera koszt wysyłki).

Najobfitsze, źródła nabywania praw cywilnych w kraju, wypływają ze stanu cywilnego mieszkańców krajowych. Stan ten bowiem jest główną podstawą wszelkich stosunków i zobowiązań prawem urządzonych, na której opiera się cały ogół praw i obowiązków długiego szeregu pokoleń. Już z chwilą narodzenia wchodzi człowiek w stosunki z rodzicami, familią i staje się członkiem społecznego ciała. Z małżeństwa odradzającego społeczność, wypadkami śmierci dotykaną, wynikają rozległe i ważne skutki cywilne. Sama wreszcie śmierć człowieka otwiera dla żyjących obowiązki i prawa. Narodzenie więc, małżeństwo i zejście ze świata: te trzy najważniejsze momenta w epoce życia ludzkiego, te trzy wypadki najbardziej uwydatniające stan cywilny osób, odznaczającem wyrażają się piętnem na tle stosunków familijnego związku i tem samem silnie interesują całe społeczeństwo z pojedynczych, a ciągle jednoczących się familii złożone.

O aktach stanu cywilnego. Pismo z polecenia Jaśnie Wielmożnego Radcy Tajnego P. Muchanow, Dyrektora Głównego prezydującego w Komissyi Rządowéj Spraw Wewnętrznych i Duchownych. Dla użytku osób utrzymujących akta stanu cywilnego, ułożone, Warszawa 1858, s. 1-2.