Nowość ! Metryka 2024- Przewodnik RSC dla notariuszy. Wydanie specjalne oraz zapraszamy do zakupu aktualnej Metryki 1-2/2023r.

Aktywne spisy treści dostępne w zakładce Oferta wydawnicza/Metryka.

Inne publikacje

Piotr Kasprzyk, Instytucja separacji małżeńskiej, Lublin-Sandomierz 1999, ss. 141. ISBN 83-88006-48-7. Wyd. Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu.

Recenzent: Prof. dr hab. Henryk Cioch, słowo wstępne ks. prof. dr hab. Andrzej Dzięga.

Piotr Kasprzyk, Polska bibliografia prawa kanonicznego za lata 1980 – 2000, Lublin 2003, ss. 294. ISSN 1644-9924. Wyd. Wydawnictwo KUL.

Recenzent: ks. Prof. dr hab. Wojciech Góralski

Piotr Kasprzyk, Separacja prawna małżonków, Lublin 2003, ss. 318. ISBN 83-7363-077-5. Wyd. Wydawnictwo KUL.

Recenzenci: Prof. dr hab. Tadeusz Smyczyński, bp. prof. dr hab. Andrzej Dzięga. Wprowadzenie Prof. dr hab. Wiesław Chrzanowski.

Piotr Kasprzyk, red. Prawo rodzinne w Polsce i w Europie. Zagadnienia wybrane, Lublin 2005, ss. 577. ISBN 83-7306-237-8. Wyd. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Recenzenci: Prof. dr hab. Mieczysław Goettel, Prof. dr hab. Wiesław Bar. Słowo wstępne bp. prof. dr hab. Andrzej Dzięga, ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, prof. dr hab. Henryk Cioch.

Piotr Kasprzyk, red. Z zagadnień prawa rodzinnego i rejestracji stanu cywilnego, Lublin 2007, ss. 332. ISBN 978-83-7363-497-8. Wyd. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Recenzenci: Dr hab. Tomasz Rozkrut, Prof. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko.

Piotr Kasprzyk, red. Selected Problems in the Area of Family Law and Civil Status Registration, Lublin 2007, ss. 138, ISBN 978-83-7363-499-2. Wyd. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Recenzent: Prof. Delaine R. Swenson.

Piotr Kasprzyk, red. Актуальні питання з галузі сімейного законодавства та реєстрації актів цивільного стану, Lublin 2007, ss. 150, ISBN 978-83-7363-498-5. Wyd. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Recenzent: Prof. dr hab. Borys Tyszczyk.

Piotr Kasprzyk, red. Prawo rodzinne w dobie przemian, Lublin 2009, ss. 412, ISBN 978-83-7306-453-9, ISBN 978-83-7363-882-2. Wyd. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Recenzenci: Prof. dr hab. Henryk Cioch, Prof. dr hab. Mieczysław Goettel.

Piotr Kasprzyk, Piotr Skubiszewski, Polska bibliografia rejestracji stanu cywilnego i prawa osobowego. Warszawa 2016. Wyd. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Recenzent: Prof. dr hab. Jarosław Dobkowski.

Piotr Skubiszewski, Moje prawa. Krótki poradnik obywatelski skutecznego postępowania. Lubartów 2018. ISBN 978-83-948710-2-4. Wyd. Fundacja Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina.

Recenzent: Prof. dr hab. Jarosław Dobkowski.

Piotr Kasprzyk, red. Podręcznik urzędnika stanu cywilnego, t.1, Podstawowe instytucje prawa o aktach stanu cywilnego, Lublin 2018, ss. 223. ISBN 978-83-948710-1-7. Wyd. Fundacja Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina.

Recenzent: Prof. Dr hab. Grzegorz Jędrejek.

Piotr Kasprzyk, red. Podręcznik urzędnika stanu cywilnego, t.2, Obrót prawny z zagranicą w zakresie rejestracji stanu cywilnego, Lublin 2019, ss. 380. ISBN 978-83-948710-3-1. Wyd. Fundacja Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina.

Recenzenci: Prof. dr hab. Mieczysław Goettel, Prof. dr hab. Jarosław Dobkowski.