Aktualna Metryka 1-2/2023 oraz Nowość! Metryka-Przewodnik RSC dla notariuszy- patrz oferta wydawnicza.

Kurs Podstawowy czerwiec 2024r. (online)- patrz szkolenia USC.

Komentarz

Szanowni Państwo, chcąc w sposób odpowiedzialny i uczciwy podejść do odbiorców naszego dużego komentarza wstrzymaliśmy się w bieżącym roku z jego wydaniem z uwagi na planowane duże zmiany w samej ustawie – prawo o aktach stanu cywilnego i związanych z nią ustaw, których ostateczny kształt poznamy dopiero pod koniec IV kwartału tego roku. Dlatego prosimy wszystkich jeszcze o cierpliwość i wyrozumiałość. Na pewno duży komentarz będzie zawierał i odnosił się do wszystkich opracowań i komentarzy, które ukazały się do tej pory (czekając na wydania konkurencyjne wstrzymaliśmy się z naszym komentarzem). Nasz duży komentarz, w przeciwieństwie do innych jest efektem wieloletniej pracy i przemyśleń zespołu: prawników i praktyków – specjalistów z zakresu r.s.c., prawa rodzinnego, prawa prywatnego międzynarodowego czy prawa administracyjnego. Zawierać będzie opinie praktyków mających ponad 20-letnie doświadczenie w rejestracji s.c. oraz uwzględniającego bogatą literaturę przedmiotu i orzecznictwo. Zaufajcie osobom z dużym doświadczeniem w publikacjach dotyczących aktów s.c. a nie sugerujcie się wydawnictwami autorów całkowicie przypadkowych z tego zakresu!

Komentarz zawiera:

Prawo o aktach stanu cywilnego. Ustawa o zmianie imienia i nazwiska. Komentarz. Opracowanie i skład redakcyjny zostało zakończone. Komentarz jest efektem wieloletniej pracy całego zespołu autorów: prawników i praktyków – specjalistów m.in. z zakresu rejestracji stanu cywilnego, prawa rodzinnego, prawa prywatnego międzynarodowego czy prawa administracyjnego. Jest to pierwszy i jedyny tak obszerny komentarz do P.a.s.c. i u.z.i.n. zawierający odniesienia praktyczne do wielu dziedzin prawa, pozostających w związku z rejestracją stanu cywilnego, uwzględniającego bogatą literaturę przedmiotu, orzecznictwo i opinie praktyków.

Komentarz zawiera:

    • komentarz do ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego,
    • komentarz do ustawy o zmianie imienia i nazwiska,
    • orzecznictwo polskie (SN, NSA, WSA) i europejskie (ETPC, TSUE),
    • piśmiennictwo,
    • przepisy wykonawcze i związkowe. Komentarz jest nieodzowną pozycją każdego urzędnika USC!

Format B5 (240×170 mm). Oprawa twarda, szyta. Planowana cena 275 zł brutto(cena może ulec zmianie) + koszt wysyłki.