Dla nowych prenumeratorów Metryki 2020 Podręcznik Urzędnika Stanu Cywilnego t. 2 gratis!

Planowane szkolenia i kursy zostają przeniesione na późniejszy termin.

Komentarz

Prawo o aktach stanu cywilnego. Ustawa o zmianie imienia i nazwiska. Komentarz. Opracowanie i skład redakcyjny zostało zakończone. Komentarz jest efektem wieloletniej pracy całego zespołu autorów: prawników i praktyków – specjalistów m.in. z zakresu rejestracji stanu cywilnego, prawa rodzinnego, prawa prywatnego międzynarodowego czy prawa administracyjnego. Jest to pierwszy i jedyny tak obszerny komentarz do P.a.s.c. i u.z.i.n. zawierający odniesienia praktyczne do wielu dziedzin prawa, pozostających w związku z rejestracją stanu cywilnego, uwzględniającego bogatą literaturę przedmiotu, orzecznictwo i opinie praktyków.

Komentarz zawiera:

  • komentarz do ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego,
  • komentarz do ustawy o zmianie imienia i nazwiska,
  • orzecznictwo polskie (SN, NSA, WSA) i europejskie (ETPC, TSUE),
  • piśmiennictwo,
  • przepisy wykonawcze i związkowe. Komentarz jest nieodzowną pozycją każdego urzędnika USC!
  • Rok wydania 2020. Liczba stron ok. 900. Format B5 (240×170 mm). Oprawa twarda, szyta. Cena 275 zł brutto (Dla prenumeratorów 245 zł. Cena zawiera koszt przesyłki).

    Z uwagi na planowane zmiany stanu prawnego Komentarz jest w opracowaniu