Dla nowych prenumeratorów Metryki 2020 Podręcznik Urzędnika Stanu Cywilnego t. 2 gratis!

Planowane szkolenia i kursy zostają przeniesione na późniejszy termin.

2020-02-06

Konferencja krajowa z okazji X lecia powstania i funkcjonowania ogólnopolskiego czasopisma prawniczego Metryka pt. Urzędy stanu cywilnego w nowych realiach prawnych i organizacyjnych. Teoria i praktyka. Edycja III

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

z okazji X- lecia czasopisma „Metryka.Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego”

         Szanowni Państwo,

jesteśmy z Wami już od 10 lat. Z tej okazji redakcja ogólnopolskiego czasopisma prawniczego „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” oraz Zarząd Fundacji Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina zapraszają na dwudniową konferencję Urzędy stanu cywilnego w nowych realiach prawnych i organizacyjnych. Teoria i praktyka.” Edycja III. Z okazji X – lecia powstania ogólnopolskiego czasopisma prawniczego „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” pod patronatem Wojewody Lubelskiego, Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego w Łodzi, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Forum Pracowników Urzędów Stanu Cywilnego przy FRDL Małopolskim Instytucie SamorząduTerytorialnego i Administracji.

Jest to dobra okazja, aby zaprezentować Podręcznik urzędnika stanu cywilnego t. 3. Wybrane instytucje prawa cywilnego, osobowego i prawa rodzinnego.

Konferencja odbędzie się w dniach 11-12 marca 2020 r. (środa – czwartek)

w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie,przy

ul. Spokojnej 4. Otwarcie konferencji jest zaplanowane na godzinę 10.00.

Tematyka konferencji jest bardzo szeroka i ciekawa, obejmuje m.in. nowe wyzwania i zagrożenia w rejestracji stanu cywilnego, zastosowanie K.p.a. w czynnościach kierownika USC, czy profesjonalną komunikację USC z otoczeniem. Będą omawiane i referowane aktualne kwestie,dotyczące rejestracji stanu cywilnego przez praktyków i przedstawicieli środowiska naukowego.

Jedyna taka konferencja wPolscedlatego niech nie zabraknie nikogo, kto profesjonalnie zajmuje się rejestracją stanu cywilnego.

Na konferencji m.in. chcemy uhonorować osoby, które swoją działalnością wniosły duży wkład w rejestrację stanu cywilnego, w tym Alicję Czajkowską,zananą z wielu publikacji

i komentarzy do prawa o aktach stanu cywilnego.  

Bądźcie razem z nami

Harmonogram konferencji

Karta zgłoszeniowa