Książka adresowa kierownika urzędu stanu cywilnego

Informacje dotyczące książki adresowej
Zamówienia przyjmuje:

Fundacja Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina
ul. Jacka Woronieckiego 7/32
20-492 Lublin
tel. +48 501426908, +48 663421088
e-mail: metryka@onet.pl

Zamówienia można dokonać na druku zamówienia (pobierz) lub za pośrednictwem poniższego formularza.

Dane zamawiającegoDane płatnika (jeżeli są inne niż dane zamawiającego)