Aktualna Metryka 1-2/2023 oraz Nowość! Metryka-Przewodnik RSC dla notariuszy- patrz oferta wydawnicza.

Kurs Podstawowy czerwiec 2024r. (online)- patrz szkolenia USC.

Metryka

Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego jest jedynym ogólnopolskim, cenionym czasopismem kierowanym przede wszystkim do urzędników stanu cywilnego, poświęconym tematyce prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego i jako jedyne jest wydawane w przyjaznej dla urzędników papierowej wersji. Jest wydawana od 2011 r. jako dwa numery w ciągu roku. Powstaje we współpracy z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego, Forum Pracowników Urzędów Stanu Cywilnego, SUSC RP oraz przy wsparciu innych zrzeszeń skupiających pracowników USC w Polsce. Jest periodykiem merytorycznym i opiniodawczym. Zawiera przede wszystkim praktyczne omówienia różnych aspektów pracy urzędników stanu cywilnego, artykuły praktyczne, rozwiązania kazusów, pomocne schematy i objaśnienia przepisów prawnych (m.in. z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego, prawa rodzinnego, ustawy o zmianie imienia i nazwiska, prawa osobowego, prawa prywatnego międzynarodowego) przy wydawaniu decyzji, zaświadczeń, odpisów a także zawiera odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji przez pracowników USC. Stanowi niezbędną pozycję w każdym, nawet najmniejszym, urzędzie stanu cywilnego, o czym świadczą także liczne opinie kierowników USC zamawiających „Metrykę”.

 

Liczba stron: ok. 320, format B5 (240 x170 mm), oprawa miękka.

Numery

List Joanny Szmidt-Szalewski, Sekretarz Generalnej Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego w Strasburgu

List Tomasza Brzózki, Prezesa Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej

List Forum Pracowników Urzędów Stanu Cywilnego

Opinie o Metryce

Czasopismo „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” to wybitne i jedyne na polskim rynku wydawnictwo, które w tak szerokim spektrum ukazuje zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego, praw pokrewnych oraz rejestracji stanu cywilnego, zarówno z krajowego, jak i zagranicznego obrotu prawnego.

Jerzy Wiktor – Prezes Zarządu SUSC RP Oddział w Rzeszowie.

Szanowni Państwo, chciałbym podzielić się z Państwem kilkoma refleksjami o tym, dlaczego należy czytać  ,,Metrykę’’. Otóż w moim przekonaniu jest to periodyk zawierający bardzo istotne treści dla adresatów, w tym dla pracowników urzędów stanu cywilnego. Interesujące artykuły, pogłębione analizy, teksty naukowców i praktyków – to wszystko składa się na wysoki poziom merytoryczny czasopisma. Do tego dochodzi aktualność tematów, otwartość swoich łamów dla różnych opinii, staranność edytorska. Trudno byłoby mi wyobrazić sobie moją pracę zawodową bez tych cennych specjalistycznych publikacji.

Edmund Olczak – Kierownik USC w Krakowie.

Ukazująca się już od 2011 r.„Metryka” znana jest wszystkim  kierownikom USC w Polsce. Każdy z nas chętnie sięga po to czasopismo – aby poszukać pomocy w rozwiązaniu konkretnego problemu lub po porostu, aby poznać zdanie koleżanek i kolegów praktyków a także przedstawicieli nauki, wymiaru sprawiedliwości i innych autorów publikujących w „Metryce”. Nie do przecenienia jest również możliwość zapoznania się z najnowszym orzecznictwem dotyczącym spraw, którymi zajmujemy się w naszej pracy. Podziękowanie za to, że możemy korzystać z tego znakomitego czasopisma naukowego kieruję do całego zespołu redakcyjnego, a w szczególności do redaktora naczelnego dra Piotra Kasprzyka, który jak wszyscy wiemy był inicjatorem i „motorem napędowym” powstania tego, tak wielce dla nas przydatnego periodyku.

Mariusz Kopeć – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Poznaniu.

Więcej opinii