Czasopismo “Metryka”

Zamówienia przyjmuje:
Fundacja Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina
ul. Jacka Woronieckiego 7/32
20-492 Lublin
tel.  +48 577080907, +48 501426908, +48 663421088
e-mail: metryka@onet.pl

Zamówienia można dokonać na druku zamówienia (pobierz) lub za pośrednictwem poniższego formularza.

Faktura zostanie przesłana wraz z pierwszym zamówionym egzemplarzem “Metryki”.

Roczna prenumerata czasopisma “Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” na rok 2019 wynosi 159 zł brutto (cena zawiera koszt wysyłki).

Ze względu na opracowanie nowego terminarza wydawniczego pierwszy numer Metryki w danym roku będzie ukazywał się w maju/czerwcu, a drugi w październiku/listopadzie.

Serdecznie zachęcamy do nabycia powyższych numerów. Aby dowiedzieć się więcej na temat ich zawartości, prosimy o zapoznanie się z informacją w zakładce: Numery.

Redakcja “Metryki”

 

Zamówienie rocznej prenumeraty czasopisma “Metryka”

Formularz zamówienia

NabywcaOdbiorca (jeżeli inny niż nabywca)Zamawiam roczną prenumeratę czasopisma 'Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego' w cenie 159 zł brutto (cena zawiera koszt wysyłki). Jednocześnie oświadczam, że wyrażam wolę prenumeraty Czasopisma aż do odwołania drogą pisemną.
Dodatkowo zamawiam numer (w cenie 49zł egzemplarz +8,50zł koszt przesyłki, szczegółowy opis znajdziesz w Numerach):
1/20132/20131/20142/20141/20151/20171/20182/2018

Zamawiam 'Podręcznik urzędnika stanu cywilnego. Podstawowe instytucje prawa o aktach stanu cywilnego', t. 1 45zł brutto (cena dla stałych prenumeratorów).
Zamawiam 'Podręcznik urzędnika stanu cywilnego. Podstawowe instytucje prawa o aktach stanu cywilnego', t. 1 65zł brutto (cenad dla podmiotów nie zamawiających czasopisma 'Metryka').
Zamawiam 'Podręcznik urzędnika stanu cywilnego. Obrót prawny z zagranicą w zakresie rejestracji stanu cywilnego', t. 2 w cenie 75zł brutto (cena dla stałych prenumeratorów).
Zamawiam 'Podręcznik urzędnika stanu cywilnego. Obrót prawny z zagranicą w zakresie rejestracji stanu cywilnego', t. 2 w cenie 89zł brutto (cena dla podmiotów niezamawiających czasopisma 'Metryka').
Zamawiam 'Prawo o aktach stanu cywilnego. Ustawa o zmianie imienia i nazwiska. Komentarz' w cenie 245 zł brutto (cena dla prenumeratorów czasopisma 'Metryka' oraz podmiotów, które zamówią 'Metrykę').
Zamawiam 'Prawo o aktach stanu cywilnego. Ustawa o zmianie imienia i nazwiska. Komentarz' w cenie 275 zł brutto (cena dla podmiotów niezamawiających czasopisma 'Metryka').

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Fundacji Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prenumeraty czasopisma Metryka lub zamówienia poszczególnego numeru tego periodyku, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporzą dzenie o ochronie danych,(Dz. U. UE L z 2016, poz. 119, s.1).

Informacje o ochronie danych osobowych: W trosce o Państwa dane osobowe informujemy, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina, ul. Jacka Woronieckiego 7/32, 20-492 Lublin, KRS:0000479445,NIP:9462645606. Przysługuje Państwu prawo do wglądu do swoich danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, prawo do żądania ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia danych, wyrażenia sprzeciwu i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uprawnienie to można zrealizować kontaktując się z nami pisemnie na adres wskazany powyżej lub poprzez adres email: metryka@onet.pl. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji zamówienia czasopisma Metryka. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody i przechowywane przez administratora danych nie dłużej niż do momentu wycofania przez Państwa zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Składając zamówienie czasopisma Metryka wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prenumeraty czasopisma Metryka lub zamówienia poszczególnego numeru tego periodyku, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz. U. UE L z 2016 poz. 119 s.1).

W trosce o Państwa dane osobowe informujemy, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina ul. Jacka Woronieckiego 7/32, 20-492 Lublin, Numer KRS: 0000479445, NIP: 946-264-56-06.

Przysługuje Państwu prawo do wglądu do swoich danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, prawo do żądania ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia danych, wyrażenia sprzeciwu i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uprawnienie to można zrealizować kontaktując się z nami pisemnie na adres wskazany powyżej lub poprzez adres email: metryka@onet.pl.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji zamówienia czasopisma Metryka.

Państwa dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwo zgody i przechowywane przez administratora danych nie dłużej niż do momentu wycofania przez Państwa zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.