METRYKA NR 1/2011

SPIS TREŚCI

List Joanny Schmidt-Szalewski, Sekretarz Generalnej Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego w Strasburgu 5
List Tomasza Brzózki, Prezesa Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej 7
Od redaktora 17
ARTYKUŁY I STUDIA
Janusz G a j d a, Rejestracja przysposobienia w aktach stanu cywilnego (streszczenie) 23
Michał W o j e w o d a, Stosowanie norm kolizyjnych w praktyce urzędów stanu cywilnego. Uwagi na tle nowej polskiej ustawy Prawo prywatne międzynarodowe (streszczenie) 39
Piotr M o s t o w i k, O planach ujednolicenia reguł dowodzenia oraz wzajemnej skuteczności rejestracji stanu cywilnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Zielona księga z 14 grudnia 2010 r.) (streszczenie) 63
Przemysław W y p y c h, ?Ważne powody? przy wydaniu decyzji o zmianie imienia i nazwiska (streszczenie) 109
Z ORZECZNICTWA
Orzecznictwo Sądu Najwyższego (oprac. Bronisław Czech) 135
Orzecznictwo Wojewódzkich Sądów Administracyjnych ? (oprac. Paweł Sobotko) 141
DOKUMENTY, PROJEKTY USTAW, OPRACOWANIA
Zielona księga. Ograniczenie formalności administracyjnych w stosunku do obywateli ? swobodny przepływ dokumentów urzędowych i uznawanie skutków powodowanych przez akty stanu cywilnego 153
Z PRAKTYKI
Pytania i odpowiedzi dotyczące obrotu prawnego z zagranicą w zakresie akt stanu cywilnego ? (oprac. Henryk Chwyć) 173

 


Całość numeru 1/2011