Aktualna Metryka 1-2/2023 oraz Nowość! Metryka-Przewodnik RSC dla notariuszy- patrz oferta wydawnicza.

Kurs Podstawowy czerwiec 2024r. (online)- patrz szkolenia USC.

Medal Fundacji i czasopisma “Metryka”

medale

Uchwałą Zarządu Fundacji Instytutu Naukowego im. Prof. Józefa Litwina oraz decyzją Zespołu Redakcyjnego i Rady Naukowej  w 2014 r. przygotowując się do jubileuszu 5-lecia powstania czasopisma “Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” został ustanowiony medal, którego awers i rewers prezentujemy powyżej.

Został on wykonany w pracowni znanego lubelskiego artysty rzeźbiarza Jaromira Stasza. Jest to medal autorski wykonany w technice odlewu z mosiądzu o średnicy 70 mm. Jest także umieszczony na okładce “Metryki” od numeru pierwszego za 2015 r.

Na awersie jest umieszczony orzeł z wizerunku godła narodowego mający w szponach flagę z napisem USC a w otoku zawołanie SCIENTIA NOBILITAT – łac. wiedza uszlachetnia, nobilituje, z wieńcem laurowym. Zawołanie to odnosi się do naukowego charakteru czasopisma. Na rewersie umieszczona jest księga- symbol wiedzy z naniesionym paragrafem będącym podstawową jednostką redakcyjną tekstu prawnego, a powyżej logo graficzne czasopisma Metryka, w otoku napis Fundacja Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina z wieńcem laurowym. Niektórzy księgę umieszczoną na rewersie kojarzą z księgą stanu cywilnego. Metryka od grec. metron, “miara” to wyciąg z akt stanu cywilnego dotyczący urodzenia, małżeństwa i zgonu. Hist. w okresie przedrozbiorowym – księgi kanclerskie i podkanclerskie zawierające dokumenty publiczne, wychodzące z kancelarii królewskiej; kancelaria królewska; archiwum królewskie, albo litewskie akt państwowych. Przestarz. – księgi zawierające akta stanu cywilnego; księgi metrykalne; metryki parafialne  (chrztu, ślubu albo zgonu).

Medalem tym honorowane są osoby, które swoją pracą naukową, zawodową wniosły znaczący wkład w rozwój i upowszechnianie nauki prawa z zakresu prawa osobowego, rejestracji stanu cywilnego i prawa rodzinnego.

Medal wręczany jest w drewnianej kasecie wraz z dyplomem  lub w oprawie wraz z dyplomem