Dla nowych prenumeratorów Metryki 2020 Podręcznik Urzędnika Stanu Cywilnego t. 2 gratis!

Planowane szkolenia i kursy zostają przeniesione na późniejszy termin.

2020-05-17

Ogłoszenie wyników IV edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę pisemną z zakresu rejestracji stanu cywilnego, prawa osobowego oraz prawa rodzinnego

Wyniki Ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę pisemną z zakresu rejestracji stanu cywilnego, prawa osobowego oraz prawa rodzinnego. IV edycja.

Komunikat nr 5 Komisji Konkursowej

Redakcja czasopisma „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego”, we współpracy z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego przy poparciu Departamentu Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie § 21 regulaminu Ogólnopolskiego konkursu na najlepsze pisemne opracowanie z zakresu rejestracji stanu cywilnego, prawa osobowego oraz prawa rodzinnego ogłasza wyniki konkursu.

Prezydium Komisji Konkursowej przeanalizowało zgodnie z § 17 pkt 1 pod kątem formalnym 20 nadesłanych prac i na podstawie § 17 pkt 3 regulaminu, 19 prac zostało poddanych ocenie pod względem merytorycznym całej Komisji Konkursowej.

Na podstawie protokołu Komisji Konkursowej sporządzonego i podpisanego w dniu 12 maja 2020 r. ogłoszono wyniki Ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę pisemną z zakresu rejestracji stanu cywilnego, prawa osobowego oraz prawa rodzinnego (IV edycja):

I miejsce – Paweł Kartasiński, starszy asystent sędziego, Sąd Rejonowy w Sosnowcu.

II miejsce – nie przyznano

III miejsce – Małgorzata Lachowicz-Skrzyńska, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Piotrkowie Trybunalskim.

Komisja Konkursowa postanowiła przyznać dwa wyróżnienia:

Wyróżnienie pierwsze – Krzysztof Buliński, Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lipinkach.

Wyróżnienie drugie – Anna Zieleńska, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Pyskowicach.

W sprawie wręczenia nagród (daty i miejsca) Redakcja Metryki skontaktuje się indywidualnie z osobami nagrodzonymi. Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym składamy serdeczne gratulacje.

Mec. Piotr Skubiszewski
Sekretarz Komisji Konkursowej