Nowość ! Metryka 2024- Przewodnik RSC dla notariuszy. Wydanie specjalne oraz zapraszamy do zakupu aktualnej Metryki 1-2/2023r.

Aktywne spisy treści dostępne w zakładce Oferta wydawnicza/Metryka.

Opinie o Metryce

Czasopismo „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” to wybitne i jedyne na polskim rynku wydawnictwo, które w tak szerokim spektrum ukazuje zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego, praw pokrewnych oraz rejestracji stanu cywilnego, zarówno z krajowego, jak i zagranicznego obrotu prawnego.

Jerzy Wiktor – Prezes Zarządu SUSC RP Oddział w Rzeszowie.

Szanowni Państwo, chciałbym podzielić się z Państwem kilkoma refleksjami o tym, dlaczego należy czytać  ,,Metrykę’’. Otóż w moim przekonaniu jest to periodyk zawierający bardzo istotne treści dla adresatów, w tym dla pracowników urzędów stanu cywilnego. Interesujące artykuły, pogłębione analizy, teksty naukowców i praktyków – to wszystko składa się na wysoki poziom merytoryczny czasopisma. Do tego dochodzi aktualność tematów, otwartość swoich łamów dla różnych opinii, staranność edytorska. Trudno byłoby mi wyobrazić sobie moją pracę zawodową bez tych cennych specjalistycznych publikacji.

Edmund Olczak – Dyrektor Wydziału – Kierownik USC w Krakowie.

Uważam, że czasopismo „Metryka” jest bardzo przydatne w codziennej pracy USC. Często wzorujemy się na wykładni, na przepisach. Czasopismo ocenia bardzo pozytywnie.

Bożena Hanszke – Kierownik USC w Chmielniku (woj. podkarpackie).

W czasopiśmie „Metryka” jest wiele praktycznych artykułów, z których często korzystam. Mimo, że jesteśmy małym urzędem i nieczęsto zdarzają się nietypowe sytuacje, to uważam, że trzeba mieć wiedzę i warto korzystać z tej publikacji, tym bardziej, że  nie ma na rynku innych tego typu pozycji.

Bogusława Kobacka – Kierownik USC w Cielądzi (woj. łódzkie).

Jestem prenumeratorem Metryki od pierwszego numeru. Czasopismo zawiera bardzo wiele ciekawych  i pouczających artykułów jak i porad. Wiedza przekazywana przez czasopismo jest bardzo szeroka jak i ścisła, uważam, że bardzo pomocna dla osób zajmujących się rejestracją stanu cywilnego. Polecam również ostatnio wydany Podręcznik urzędnika stanu cywilnego.

Bolesław Kośka – Kierownik USC w Poświętnym (woj. łódzkie).

Jestem bardzo zadowolona z prenumeraty czasopisma  „Metryka”. Redakcja zadbała o profesjonalizm  w interpretacji przepisów wykonawczych w naszej codziennej pracy. Opis zagadnień daje szerokie spojrzenie na trudności jakie napotykamy w wykonywaniu naszych obowiązków – urzędników stanu cywilnego. Pogłębia wiedzę jakiej nie znajdziemy nigdzie indziej. Zachęcam inne urzędy do prenumeraty – NAPRAWDĘ WARTO.

Anna Nowicka- Kierownik USC w Koninie.

Ukazująca się już od 2011 r. „Metryka” znana jest wszystkim  kierownikom USC w Polsce. Każdy z nas chętnie sięga po to czasopismo – aby poszukać pomocy w rozwiązaniu konkretnego problemu lub po porostu, aby poznać zdanie koleżanek i kolegów praktyków a także przedstawicieli nauki, wymiaru sprawiedliwości i innych autorów publikujących w „Metryce”. Nie do przecenienia jest również możliwość zapoznania się z najnowszym orzecznictwem dotyczącym spraw, którymi zajmujemy się w naszej pracy. Podziękowanie za to, że możemy korzystać z tego znakomitego czasopisma naukowego kieruję do całego zespołu redakcyjnego, a w szczególności do redaktora naczelnego dra Piotra Kasprzyka, który jak wszyscy wiemy był inicjatorem i „motorem napędowym” powstania tego, tak wielce dla nas przydatnego periodyku.

Mariusz Kopeć – Dyrektor Wydziału – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Poznaniu.

Czasopismo „Metryka” oceniam bardzo pozytywnie. Na rynku brakuje tzw. fachowej literatury. Dlatego też „Metryka” jest dużym wsparciem merytorycznym w naszej codziennej pracy kierownika USC. Mogę je śmiało polecić moim koleżankom i kolegom z USC.

Bożena Oszczepalska – Zastępca Kierownika USC w Legnicy.