Aktualna Metryka 1-2/2023 oraz Nowość! Metryka-Przewodnik RSC dla notariuszy- patrz oferta wydawnicza.

Kurs Podstawowy czerwiec 2024r. (online)- patrz szkolenia USC.

Przekaż 1.5% podatku lub darowiznę

logo_fundacji

Przekaż 1.5% podatku lub darowiznę na

Fundację Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina

KRS: 0000479445

Wspierając nas działasz na rzecz:

  • podnoszenia świadomości prawnej obywateli poprzez organizowanie akcji społecznych,
  • nauki poprzez publikację czasopisma prawniczego „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i  rejestracji stanu cywilnego” i innych publikacji prawniczych,
  • ochrony prawnej dla urzędników stanu cywilnego poprzez zapewnienie pomocy w sprawach związanych z czynnościami zawodowymi USC,
  • pomocy urzędnikom USC, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w trudnej sytuacji majątkowej,
  • edukacji poprzez zakup wyprawek szkolnych dla uzdolnionych dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin o niskim statusie materialnym.

Z tych środków finansujemy w całości pomoc prawną dla urzędników stanu cywilnego, którzy zostaną np. pozwani, obwinieni lub oskarżeni w sprawach pozostających w związku z  wykonywanymi czynności zawodowymi. W takich sprawach urzędnik USC, który zgłosi się do naszej Fundacji, uzyska nieodpłatnie pomoc prawną świadczoną przez doświadczonych radców prawnych i adwokatów oraz ekspertów z różnych dziedzin prawa, a zwłaszcza z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zajmujących  się tą tematyką od wielu lat.

Z tych środków chcemy nadal dofinansować wydawanie czasopisma „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego”, które zostało założone w 2011 r. w celu podnoszenia wiedzy merytorycznej m.in. pracowników USC. Cieszy nas, że liczba stałych prenumeratorów ?Metryki? stale wzrasta. To dowód zapotrzebowania środowiska USC na własne, recenzowane czasopismo i zadowolenia ze strony czytelników z wysokiego poziomu merytorycznego publikowanych materiałów z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

Fundacja obejmuje patronatem konkursy krasomówcze, kampanie społeczne i informacyjne z zakresu prawa a także organizuje staże i praktyki, w tym praktyki studenckie.

Dane Fundacji:

Fundacja Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina,

Jacka Woronieckiego 7/32, 20-492 Lublin

NIP: 946-264-56-06  REGON: 061607973

Nr konta bankowego: 39 1240 2409 1111 0010 6556 6229