Aktualna Metryka 1-2/2023 oraz Nowość! Metryka-Przewodnik RSC dla notariuszy- patrz oferta wydawnicza.

Kurs Podstawowy czerwiec 2024r. (online)- patrz szkolenia USC.

Recenzenci

Recenzenci rocznika 2011:
Dr hab. Mieczysław Goettel, prof. Uniwersytetu w Białymstoku
Prof. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczenko, Uniwersytet Opolski
Dr hab. Piotr Stanisz, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Recenzenci rocznika 2012:
Prof. dr hab. Piotr Pogonowski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Dr hab. Piotr Stanisz, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Recenzenci rocznika 2013:
Dr hab. Mieczysław Goettel, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku
Dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Dr hab. Zdzisław Zarzycki, Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci rocznika 2014:
Dr hab. Joanna Haberko, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Jacek Wierciński, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

Recenzenci rocznika 2015:
Dr hab. Grzegorz Jędrejek, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Recenzenci rocznika 2016:
Dr hab. Grzegorz Jędrejek, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Recenzenci rocznika 2017:
Dr hab. Grzegorz Jędrejek, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dr hab. Ewa Tuora-Schwierskott, prof. WSP, Wyższa Szkoła Prawa im Heleny Chodkowskiej
Dr hab. Dorota Lis-Staranowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Recenzenci rocznika 2018:
Dr hab. Grzegorz Jędrejek, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dr hab. Dorota Lis-Staranowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Recenzenci rocznika 2019:

Dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UMW, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Recenzenci rocznika 2020:

Dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UMW, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.