Szkolenia USC

Drodzy Czytelnicy Metryki !

mając na względzie potrzebę ciągłego zdobywania wiedzy i umiejętności, a także obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych, Redakcja Metryki ogłasza „Ogólnopolski cykl szkoleń Rejestracji stanu cywilnego 2018” kierowany przede wszystkim do kierowników USC, pracowników urzędów stanu cywilnego, organów nadzoru nad USC, sędziów sądów powszechnych i administracyjnych, adwokatów, radców prawnych oraz pracowników naukowych.

„Ogólnopolski cykl szkoleń Rejestracji stanu cywilnego 2018” jest odpowiedzią na zgłaszane nam potrzeby wprowadzenia nowej jakości merytorycznej i praktycznej szkoleń dla urzędników stanu cywilnego. Dwudniowe szkolenia obejmą swą tematyką zagadnienia z zakresu rejestracji stanu cywilnego w sposób kompleksowy, co jest nowością.

Wśród szkoleniowców będą przedstawiciele praktyki- urzędnicy, sędziowie, radcy prawni i adwokaci, jak również przedstawiciele środowiska uniwersyteckiego- specjaliści z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego, prawa rodzinnego, prawa cywilnego prawa prywatnego międzynarodowego czy postępowania administracyjnego. Ponadto program szkoleń USC będzie zawierał spotkania z trenerami personalnymi i psychologami- specjalistami z zakresu umiejętności miękkich i kontaktów z trudnym klientem.

Uwaga!!! Każdy uczestnik szkolenia otrzyma bezpłatnie „Vademecum urzędnika stanu cywilnego”wyd. 2018 r., w którym w sposób zrozumiały i przejrzysty omówione są podstawowe instytucje prawa cywilnego, rodzinnego oraz z zakresu postępowania administracyjnego, co stanowi dużą pomoc dla urzędników stanu cywilnego w codziennej pracy.

Szkolenia w roku 2018 będą odbywać się w różnych regionach Polski.

Harmonogram szkoleń na rok 2018:

– Lublin: 19-20 kwietnia
Pismo do prezydentów miast, burmistrzów i wójtów  
 

 

– Łomża: 10-11 maja
 

 

 

– Maszewo: 17-18 maja
 

 

 

– Mysłakowice:  6-7 września
 
– Gdańsk: 20-21 września
 
– Wągrowiec: 27-28  września