Szkolenia USC

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

mając na względzie potrzebę ciągłego zdobywania wiedzy i umiejętności, a także obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych, redakcja „Metryki” ogłasza „Ogólnopolski cykl szkoleń rejestracji stanu cywilnego 2018” kierowany przede wszystkim do kierowników USC, pracowników urzędów stanu cywilnego, organów nadzoru nad USC.

Organizowane dwudniowe szkolenia są odpowiedzią na zgłaszane nam potrzeby wprowadzenia nowej jakości merytorycznej i praktycznej szkoleń dla urzędników stanu cywilnego i obejmą swą tematyką zagadnienia z zakresu rejestracji stanu cywilnego w sposób kompleksowy, co jest nowością. Wśród szkoleniowców są przedstawiciele praktyki- urzędnicy, sędziowie, radcy prawni i adwokaci, jak również przedstawiciele nauki. 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma bezpłatnie Podręcznik urzędnika stanu cywilnego. Podstawowe instytucje prawa o aktach stanu cywilnego, t.1, red. P. Kasprzykwyd. 2018 r., w którym omówione zostały podstawowe instytucje zasady prawa cywilnego, rodzinnego oraz z zakresu postępowania administracyjnego, co stanowi dużą pomoc dla urzędników stanu cywilnego w codziennej pracy.

Harmonogram szkoleń na 2018 r.

 Karpacz:  13-14 września
 
 

 Gdańsk: 20-21 września

 
 
 Wągrowiec: 27-28  września
 
 
 
***
       Opinie uczestników szkoleń
     (kierowników USC i innych pracowników USC)

Uczestniczyłam w szkoleniu organizowanym przez redakcję „Metryki” i jestem bardzo z niego zadowolona. Uważam, że w związku z tym, że P.a.s.c. nie posiada przepisów wykonawczych, powstało wiele potrzeb interpretacji przepisów ustawy, których kierownik USC dokonuje w codziennej pracy. Szkolenie „Metryki” pozwala urzędnikom stanu cywilnego prowadzić rozmowę z prawnikami mającymi przygotowanie teoretyczne prawa, którzy szeroko interpretują zagadnienia pojawiające się w USC, w powiązaniu z innymi ustawami polskiego systemu prawa. To pozwala mieć nadzieję, że uda się stworzyć jednolitą i stałą praktykę rejestracji stanu cywilnego w całym kraju”. – Anna Zarzeczna, Zastępca Kierownika USC w Lublinie.

*

„Mam bardzo pozytywne wspomnienia z lubelskiego szkolenia organizowanego przez „Metrykę”. Cieszy fakt, że prowadzącymi zajęcia byli prawnicy, którzy nie są zapraszani przez innych organizatorów szkoleń dla urzędników stanu cywilnego, co stanowi pewne novum i urozmaicenie. Bardzo jestem zadowolony z Podręcznika urzędnika stanu cywilnego, t. 1, który opisuje istotę instytucji i czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego a jest niekiedy pomocny w bieżącej pracy USC, zwłaszcza wśród początkujących pracowników stanu cywilnego”. – Sławomir Jarzyna, Zastępca Kierownika USC w Czemiernikach.

*

„Zachęcam wszystkich kierowników urzędu stanu cywilnego do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez „Metrykę”. Szkolenie było przeprowadzone w sposób zorganizowany, pozytywnie oceniam prowadzenie zajęć z użyciem przejrzystych prezentacji multimedialnych, co rzadko spotyka się na innych szkoleniach”. – Monika Derecka, Kierownik USC w Lubartowie.

*

„Międzyregionalne seminarium szkoleniowe dla kierowników USC i ich zastępców Łomża 10–11 maja 2018 r. Super! Szkolenie wypełnione naukową oceną rozwiązań prawnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego z praktycznymi rozwiązaniami stosowanymi w codziennej pracy. Profesjonalny i wysoki poziom prowadzących poszczególne tematy i zagadnienia. Szkolenie organizacyjnie przygotowane wyjątkowo. Sądzę, że bardzo potrzebne w codzienności zawodowej dla praktyków. Uzupełnione pierwszym tomem Podręcznika urzędnika stanu cywilnego Piotra Kasprzyka, gratuluję i oczekujemy w kolejnych latach, że „Metryka”, dzieło Fundacji Instytutu Naukowego im. Prof. Józefa Litwina, będzie nam towarzyszyć w codzienności, ale też takich szkoleniach jak dzisiejsze. Dziękujemy”. – Mieczysław Mejsak, Kierownik USC w Białymstoku.

*

„Na szkoleniu panowała bardzo miła atmosfera, wykładowcy byli bardzo kompetentni, można było wymienić doświadczenia z koleżankami z innych USC. Podręcznik jest bardzo pomocny, napisany rzeczowo.” – Maria Zając, Kierownik USC w Dębnie.

*

„Szkolenie było bardzo udane, zarówno w formie jak i treści, kadra bardzo fachowa. Podręcznik zawiera bardzo ciekawe i pomocne w codziennej pracy zagadnienia. Z niecierpliwością czekam na kolejne Państwa szkolenie oraz następny tom podręcznika urzędnika stanu cywilnego”. – Elżbieta Pekról-Cyrulik, Kierownik USC w Rewalu.

*

„Prelegenci uczestniczący w szkoleniu byli bardzo fachowi, poruszali zagadnienia istotne w codziennej praktyce kierownika USC. Chętnie będę uczestniczyć w kolejnych szkoleniach organizowanych przez „Metrykę”. Podręcznik mogę śmiało polecić kolegom i koleżankom we wszystkich USC”. – Grażyna Pisera, Kierownik USC w Kamieniu Pomorskim.

*

„Ciekawy pomysł organizacji szkolenia z tematyką naukową oraz praktyczną. Możliwość spotkania osób, które mają różne poglądy odnośnie interpretacji przepisów, przedstawienie stanowiska, które zmienia się wskutek nowego orzecznictwa”. – Teresa Kasprowicz, Kierownik USC w Brańszczyku.

*

„Szkolenie przeprowadzone było w atmosferze sympatycznej. Umożliwiło wymianę doświadczeń w pracy USC i pogłębiło moją wiedzę w zakresie prawidłowości zadań wykonywanych w USC”. – Jolanta Dobrzycka, Zastępca Kierownika USC Gmina Łomża.

***
Archiwum szkoleń 2018 r.
– Maszewo: 17-18 maja
– Łomża: 10-11 maja
– Lublin: 19-20 kwietnia