Aktualna Metryka 1-2/2023 oraz Nowość! Metryka-Przewodnik RSC dla notariuszy- patrz oferta wydawnicza.

Kurs Podstawowy czerwiec 2024r. (online)- patrz szkolenia USC.

Szkolenia USC

KALENDARIUM SZKOLEŃ

 

Terminy szkoleń  organizowanych przez czasopismo „Metryka”.

Informacje o planowanych szkoleniach  stacjonarnych oraz online  będą wysyłane do wszystkich osób  drogą e-mail, oraz

dostępne na stronie w tym miejscu na około miesiąc przed planowanym szkoleniem .

Dodatkowe informacje uzyskają Państwo pod nr tel. 536-426-908  lub  731-426-908.

 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

z uwagi na potrzebę ciągłego zdobywania wiedzy i umiejętności, a także obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych, redakcja “Metryki” ogłasza ogólnopolski cykl szkoleń rejestracji stanu cywilnego, który kierowany jest przede wszystkim do kierowników USC, pracowników urzędów stanu cywilnego, organów nadzoru nad USC.

Mając na uwadze bardzo dobre opinie uczestników szkoleń wyrażamy przekonanie, że nasza oferta spotka się z Państwa wysokim zainteresowaniem.

 

Termin: 14 marca 2024r.

PROFESJONALNE BEZPŁATNE SZKOLENIE (ONLINE)
ORGANIZOWANE PRZEZ AKADEMIĘ ZAMOJSKĄ I CZASOPISMO ,,METRYKA’’

TEMAT: POCHODZENIE DZIECKA
– Pochodzenie dziecka w polskim systemie prawnym
– Akt urodzenia – właściwe wykorzystanie modułu USC
– Sporządzenie aktu urodzenia dla dziecka pochodzącego z małżeństwa,
– Sporządzenie aktu urodzenia dla dziecka pozamałżeńskie
– Wprowadzanie zmian do treści aktu urodzenia
– Wykonanie orzeczeń sądu
TERMIN SZKOLENIA: 14 marca 2024 r. od godz. 10.00 do 11.30 (w ramach szkolenia przewidziana jest również dyskusja)


Ważne !!!
logowanie będzie możliwe od godziny 9.30.Prosimy przy logowaniu wpisać USC i miejscowość (USC w ………..)
KONTAKT: Anita Misztal tel. 536 426 908, 731 426 908, adres e-mail: metryka@onet.pl

Serdecznie zapraszamy na szkolenie,
Instytut Prawa, Akademia Zamojska
Piotr Kasprzyk.

 

Termin: 26 marca 2024r.

PROFESJONALNE SZKOLENIE (ONLINE)
ORGANIZOWANE PRZEZ AKADEMIĘ ZAMOJSKĄ I CZASOPISMO ,,METRYKA’’

TEMAT: POCHODZENIE DZIECKA
– Pochodzenie dziecka w polskim systemie prawnym
– Akt urodzenia – właściwe wykorzystanie modułu USC
– Sporządzenie aktu urodzenia dla dziecka pochodzącego z małżeństwa
– Sporządzenie aktu urodzenia dla dziecka pozamałżeńskie
– Wprowadzanie zmian do treści aktu urodzenia
– Wykonanie orzeczeń sądu
TERMIN SZKOLENIA: 26 marca 2 024r. od godz. 10.00 do 14.00.
TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: 22 marca 2024 r. do godziny 15.00.
Uczestnicy szkolenia otrzymają drogą elektroniczną certyfikat, materiały szkoleniowe oraz fakturę VAT.
KOSZT SZKOLENIA: 259 zł.

W załączniku karta zgłoszeniowa.

 – Karta uczestnictwa. (kliknij)

KONTAKT: Anita Misztal tel. 536 426 908, 731 426 908, adres e-mail: metryka@onet.pl

Serdecznie zapraszamy na szkolenie,
Piotr Kasprzyk.

 

Termin: 11 kwietnia 2024 r.

PROFESJONALNE SZKOLENIE (ONLINE)
ORGANIZOWANE PRZEZ AKADEMIĘ ZAMOJSKĄ I CZASOPISMO ,,METRYKA’’
TEMAT: Aktualne problemy dotyczące transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywilnego
TERMIN SZKOLENIA: 11 kwietnia 2024 r. od godz. 10.00 do 14.00.
TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: 5 kwietnia 2024 r. do godziny 15.00. Uczestnicy szkolenia otrzymają drogą elektroniczną certyfikat, materiały szkoleniowe oraz fakturę VAT.

W załączniku karta zgłoszeniowa.

 – Karta uczestnictwa. (kliknij)

KOSZT SZKOLENIA: 259 zł.

KONTAKT: Anita Misztal tel. 536 426 908, 731 426 908, adres e-mail: metryka@onet.pl

Serdecznie zapraszamy na szkolenie,
Piotr Kasprzyk.

 

Termin: 10-14 czerwca 2024r. 

KURS PODSTAWOWY DLA PRACOWNIKÓW USC (ONLINE)

ORGANIZOWANY PRZEZ CZASOPISMO ,,METRYKA’’ I AKADEMIĘ ZAMOJSKĄ.

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: 24 maja 2024 r. do godziny 13.00

Kurs poprowadzi najlepsza w Polsce kadra wykładowców – praktyków z wieloletnim doświadczeniem.
Każdy z uczestników kursu podstawowego otrzyma certyfikat ukończenia tej formy doskonalenia zawodowego wystawiony przez Akademię Zamojską – Publiczną Szkołę Wyższą działającą w oparciu o ustawę o szkolnictwie wyższym, materiały szkoleniowe, oraz fakturę VAT.
Uczestnicy kursu podstawowego dostaną 10% zniżki na pozostałe szkolenia organizowane przez czasopismo Metryka oraz Akademię Zamojską w bieżącym roku oraz 10% zniżkę na nasze publikacje książkowe zakupione w bieżącym roku.
Kurs podstawowy składa się z 10 modułów, aby go ukończyć należy uczestniczyć we wszystkich modułach.
Istnieje możliwość zaliczenia jednego modułu, certyfikat w tym przypadku będzie wystawiony jak za ukończenie jednodniowego szkolenia związanego z konkretną tematyką w danym module.

KOSZT KURSU PODSTAWOWEGO składającego się z 10 modułów : 1290 zł brutto

KOSZT POJEDYŃCZEGO MODUŁU: 259 zł brutto

Karta zgłoszeniowa i tematyka modułów dostępne są w dodanych załącznikach.

– Karta uczestnictwa. (kliknij)

– Moduły kursu. (kliknij)

KONTAKT: Anita Misztal, tel. 536 426 908, 731 426 908, adres e-mail: metryka@onet.pl

Serdecznie zapraszamy na szkolenie,
Instytut Prawa, Akademia Zamojska
Piotr Kasprzyk.

 

Termin: Krosno 14 listopada 2023r.

PROFESJONALNE SZKOLENIE DLA USC (STACJONARNE)

ORGANIZOWANE PRZEZ CZASOPISMO ,,METRYKA’’

WYKŁDOWCY I TEMATYKA SZKOLENIA: Mgr Sławomir Wojciechowski, Kierownik USC w Nowej Soli – Najnowsze zmiany w zakresie elektronicznej rejestracji stanu cywilnego,  e-oświadczenia o powrocie do nazwiska, • e-zapewnienia o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa, • koncepcja Unijnego Systemu Rejestracji Stanu Cywilnego – opis projektu i realizacji • nowe spojrzenie na czynność sprostowania i uzupełnienia aktów stanu cywilnego; Mgr Bartosz Głowacki, Z-ca Kierownika USC w Lublinie – Aktualne problemy i nowości w systemie “Źródło” na podstawie przypadków; Dr Piotr Kasprzyk– Skuteczność orzeczeń sądów zagranicznych.

MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA: Krosno, 14 listopada 2023 r. od  godz. 10.00 do 15.00

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ:   10 listopada 2023r. do godz. 15.00

KOSZT SZKOLENIA:  295 zł 

Karta Zgłoszeniowa w załączniku:

 – Karta uczestnictwa. (kliknij)

KONTAKT: Anita Misztal tel. 536 426 908, 731 426 908, adres e-mail metryka@onet.pl

 

Termin: Zabrze 15 listopada 2023r.

PROFESJONALNE SZKOLENIE DLA USC (STACJONARNE)

ORGANIZOWANE PRZEZ CZASOPISMO ,,METRYKA’’

WYKŁADOWCY I TEMATYKA SZKOLENIA: Mgr Sławomir Wojciechowski, Kierownik USC w Nowej Soli – Najnowsze zmiany w zakresie elektronicznej rejestracji stanu cywilnego,  e-oświadczenia o powrocie do nazwiska, • e-zapewnienia o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa, • koncepcja Unijnego Systemu Rejestracji Stanu Cywilnego – opis projektu i realizacji • nowe spojrzenie na czynność sprostowania i uzupełnienia aktów stanu cywilnego; Mgr Bartosz Głowacki, Z-ca Kierownika USC w Lublinie – Aktualne problemy i nowości w systemie “Źródło” na podstawie przypadków; Dr Piotr Kasprzyk– Skuteczność orzeczeń sądów zagranicznych. 

MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA: Zabrze, 15 listopada 2023 r. od  godz. 10.00 do 15.00

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ:   13 listopada 2023r. do godz. 12.00

KOSZT SZKOLENIA:  295 zł 

Karta zgłoszeniowa w załączniku:

 – Karta uczestnictwa. (kliknij)

KONTAKT: Anita Misztal tel. 536 426 908, 731 426 908, adres e-mail metryka@onet.pl

 

Termin: 29 listopada 2023r.

PROFESJONALNE SZKOLENIE DLA USC (ONLINE)

ORGANIZOWANE PRZEZ CZASOPISMO ,,METRYKA’’

WYKŁADOWCY I TEMATYKA SZKOLENIA: Mgr Bartosz Głowacki, Z-ca Kierownika USC w Lublinie; – Rejestracja aktów urodzeniawniosek przez e-puap, ocena treści zgłoszenia, omówienie występujących błędów w zgłoszeniach mających wpływ na treść aktu, meldunek, pesel, imiona, •omówienie praktycznych rozwiązań w procesie rejestracji dzieci obcokrajowców na przykładach; – Akty zgonu: omówienie nowelizacji ustawy o cmentarzach, karta wystawiona przez ratownika medycznego, akty zgonu obcokrajowców – omówienie praktycznych rozwiązań; – Unieważnienie wzmianki dodatkowej w drodze postępowania nieprocesowego; – Praktyczne zastosowanie wzmianki informacyjnej.

 TERMIN SZKOLENIA: 29 listopada 2023 r. od  godz. 10.00 do 14.00

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ:   27 listopada 2023r. do godz. 12.00

KOSZT SZKOLENIA:  259 zł 

Karta zgłoszeniowa w załączniku:

 – Karta uczestnictwa. (kliknij)

KONTAKT: Anita Misztal tel. 536 426 908, 731 426 908, adres e-mail metryka@onet.pl

 

Termin: 5 grudnia 2023r.

PROFESJONALNE SZKOLENIE (ONLINE)

ORGANIZOWANE PRZEZ CZASOPISMO ,,METRYKA’’

TEMATYKA SZKOLENIA:  Postępowanie z dokumentacją papierową i elektroniczną w USC

TERMIN SZKOLENIA:  5 grudnia 2023 r.  od  godz. 10.00 do 14.00

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: 1 grudnia 2023 r. do godziny 15.00. 

KOSZT SZKOLENIA: 259 zł 

W załączniku karta zgłoszeniowa oraz informacje dotyczące szkolenia:

 – Karta uczestnictwa. (kliknij)

 – Program szkolenia. (kliknij)

KONTAKT: Anita Misztal tel. 536 426 908, 731 426 908, adres e-mail: metryka@onet.pl 

 

KURS PODSTAWOWY DLA PRACOWNIKÓW USC (ONLINE)

ORGANIZOWANY PRZEZ CZASOPISMO ,,METRYKA’’ I AKADEMIĘ ZAMOJSKĄ

TERMIN :  22-26 MAJA 2023r. (ONLINE)     

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ:  18 maja 2023 r. do godziny 15.00 (uczestnicy zgłoszeni do końca kwietnia zapłacą 10% taniej).

Każdy z uczestników kursu podstawowego otrzyma certyfikat ukończenia tej formy doskonalenia zawodowego wystawiony przez Akademię Zamojską – Publiczną Szkołę Wyższą działającą w oparciu o ustawę o szkolnictwie wyższym, Podręcznik Urzędnika Stanu Cywilnego t.3, materiały szkoleniowe, oraz fakturę VAT.

Uczestnicy kursu podstawowego dostaną 20% zniżki na pozostałe  szkolenia organizowane przez czasopismo Metryka oraz Akademię Zamojską w bieżącym roku oraz 20% zniżkę na nasze publikacje książkowe zakupione w bieżącym roku.

Kurs podstawowy składa się z 10 modułów, aby go ukończyć należy uczestniczyć we wszystkich modułach.

Istnieje możliwość zaliczenia jednego modułu, certyfikat w tym przypadku będzie wystawiony jak za  ukończenie jednodniowego szkolenia związanego z konkretną tematyką w danym module. 

KOSZT KURSU PODSTAWOWEGO składającego się z 10 modułów : 1290 zł brutto

KOSZT POJEDYŃCZEGO MODUŁU : 259 zł brutto

Karta zgłoszeniowa i tematyka modułów oraz harmonogram kursu podstawowego dostępne są w dodanych załącznikach:

 – Karta uczestnictwa. (kliknij)

 – Harmonogram kursu. (kliknij)

 – Moduły kursu. (kliknij)

KONTAKT: Anita Misztal, tel. 536 426 908, 731 426 908, adres e-mail:  metryka@onet.pl

Serdecznie zapraszam,

Piotr Kasprzyk

 

Terminy szkoleń w 2022 r. organizowane przez czasopismo „Metryka”

 

Szkolenia trzydniowe z postępowania administracyjnego dla kierowników USC

 

1)Gdynia: 29-31 marca 2022r. – szkolenie trzydniowe – Gdynia, Hotel ,,Różany Gaj” ul. Korzeniowskiego 19, 81-376 Gdynia;

2)Poznań:26-28 kwietnia 2022r. – szkolenie trzydniowe -Poznań, Hotel ,,Lechicka” ul. Lechicka 101, 61-619 Poznań;

3)Zakopane:10 – 12 maja 2022r.- szkolenie trzydniowe – Zakopane, Hotel ,, Biały Potok” i ,, Telimena”ul. Droga do Białego 7, 34-500 Zakopane;

4)Radom:7-9 czerwca 2022r. – szkolenie trzydniowe – Radom Centrum ,,Arka”ul. Kelles-Krauza 19,26-610 Radom.

 Agenda szkoleń K.p.a. (kliknij)

 

Szkolenia dwudniowe ogólne

1) Wrocław: 18-19 maja 2022r. – szkolenie dwudniowe, Hotel ,,Kamienica Pod Aniołami” ul. Kazimierza Wielkiego 31, 50-077  Wrocław;

2) Poznań: 21-22 września 2022r. – szkolenie dwudniowe Hotel ,,Lechicka” ul. Lechicka 101, 61-619 Poznań.

 

Szkolenia jednodniowe tematyczne

1)Jelenia Góra:17 maja 2022r. –USC Jelenia Góra;

2)Płock:21 czerwca 2022r. –USC Płock;

3) Grudziądz:22 czerwca 2022r. –USC Grudziądz;

4) Starogard Gdański: 23 czerwca 2022r. –USC Starogard Gdański;

5) Krosno:13 września 2022r. –USC Krosno;

6) Nowy Targ:14 września 2022r. –USC Nowy Targ;

7) Zabrze:15 września 2022r. –  USC Zabrze;

8) Maków Mazowiecki:11 października 2022r. –USC Maków Mazowiecki;

9) Ostróda:12 października 2022r. –USC Ostróda;

10) Stargard:13 października 2022r.- USC Stargard.

 

Karta uczestnictwa- szkolenie jednodniowe (kliknij)

 

Dodatkowe  informacje uzyskają Państwo telefonicznie pod numerami: 

tel. 536 426 908. 

tel. 731 426 908.

tel. 501 426 908. 

Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniach!

Szczegółowe informacje odnośnie przebiegu szkoleń  zostaną opublikowane już w krótce .

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….

ARCHIWUM

SZKOLENIA 2020

Planowane szkolenia i kursy na rok 2020 r. z przyczyn stanu epidemii w Polsce zostały przeniesione na kolejny.

 
Okładka podręczika

Uwaga!

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje bezpłatnie Podręcznik urzędnika stanu cywilnego, red P. Kasprzyk.

Szkolenia 2019

23 października 2019r. Zabrze

Koszt udziału w szkoleniu w Zabrzu (kwoty brutto):

235 zł

Zabrze

Dokumenty do pobrania:

Karta uczestnictwa

Pismo do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Oferta wydawnicza Metryki

Harmonogram szkolenia

24 października 2019r. Nysa

Koszt udziału w szkoleniu w Nysie (kwoty brutto):

235 zł

Nysa

Dokumenty do pobrania:

Karta uczestnictwa

Pismo do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Oferta wydawnicza Metryki

Harmonogram szkolenia

25 października 2019r. Wrocław

Koszt udziału w szkoleniu w Wrocławiu (kwoty brutto):

235 zł

Wrocław

Dokumenty do pobrania:

Karta uczestnictwa

Pismo do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Oferta wydawnicza Metryki

Harmonogram szkolenia

13 listopada 2019r. Hadle Szklarskie

Koszt udziału w szkoleniu w Nowym Targ (kwoty brutto):

279 zł

Hadle Szklarskie

Dokumenty do pobrania:

Karta uczestnictwa

Pismo do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Oferta wydawnicza Metryki

Harmonogram szkolenia

20 listopada 2019r. Ostróda

Koszt udziału w szkoleniu w Ostródzie (kwoty brutto):

235 zł

Ostróda

Dokumenty do pobrania:

Karta uczestnictwa

Pismo do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Oferta wydawnicza Metryki

Harmonogram szkolenia

21 listopada 2019r. Starogard Gdańsk

Koszt udziału w szkoleniu w Starogardzie Gdańskim (kwoty brutto):

235 zł

Starogard Gdańsk

Dokumenty do pobrania:

Karta uczestnictwa

Pismo do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Oferta wydawnicza Metryki

Harmonogram szkolenia

5 grudnia 2019r. Nowy Targ

Koszt udziału w szkoleniu w Nowym Targ (kwoty brutto):

235 zł

Nowy Targ

Dokumenty do pobrania:

Karta uczestnictwa

Pismo do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Oferta wydawnicza Metryki

Harmonogram szkolenia

Chętni do wzięcia udziału w kursie podstawowym oraz szkoleniach proszeni są o wstępne telefoniczne zgłoszenie do redakcji „Metryki” pod numerami: 536 426 908, 731 426 908, 501 426 908 lub drogą elektroniczną na adres:metryka@onet.pl

Szkolenia obejmą swą tematyką m.in. zagadnienia z zakresu rejestracji stanu cywilnego w sposób kompleksowy metodą wykładu, konwersatorium czy zajęć praktycznych z kazusami, co jest całkowitą nowością na rynku szkoleń.

Wśród wykładowców kursu i szkoleń są znani specjaliści (praktycy) z różnych dziedzin prawa w z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego, prawa rodzinnego, prawa cywilnego prawa prywatnego międzynarodowego czy postępowania administracyjnego oraz trenerzy umiejętności miękkich. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia lub kursu podstawowego.

Więcej informacji uzyskają Państwo telefonicznie pod numerami: 536 426 908, 731 426 908, 501 426 908

Opinie

Oto kilka wypowiedzi uczestników I edycji szkoleń:

Wągrowiec: 27-28 września

„Szkolenie uważam za rewelacyjne, bardzo dobre merytorycznie, prelegenci znakomici. Szczególnie zainteresował mnie wykład z K.p.a. Pana Piotra Brzozowskiego.” Na pewno skorzystam z kolejnego Państwa szkolenia – Justyna Jarlaczyk, zastępca Kierownika USC w Mogilnie.

Lublin: 19-20 kwietnia

„Zachęcam wszystkich kierowników urzędu stanu cywilnego do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez “Metrykę”. Szkolenie było przeprowadzone w sposób zorganizowany, pozytywnie oceniam prowadzenie zajęć z użyciem przejrzystych prezentacji multimedialnych, co rzadko spotyka się na innych szkoleniach” – Monika Derecka, Kierownik USC w Lubartowie.

Więcej opinii o szkoleniach