Rada Naukowa

Przewodniczący

Prof. dr hab. Piotr Stanisz
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Członkowie

Dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dr hab. Marek Andrzejewski, prof. USz
Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. Wiesław Bar, prof. KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. dr hab. Aleksiej W. Barkow
Moskiewska Akademia Ekonomiki i Prawa, Federacja Rosyjska

Prof. dr hab. Józef Ciągwa
Uniwersytet Śląski

Prof. dr hab. Henryk Cioch
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Abp. dr hab. Andrzej Dzięga, prof. KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dr hab. Janusz Gajda, prof. WSPiA
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu
Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie

Dr hab. Mieczysław Goettel, prof. UwB
Uniwersytet w Białymstoku

Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński
Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej
Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Wojciech Góralski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prof. dr Luis Mauricio Figueroa Gutiérrez
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (Mexico, D.F.) Meksyk

Doc. dr Oleg A. Halabudenco
Universitatea Liberă Internatională din Moldova, Chi?inău, Moldova
Wolny Międzynarodowy Uniwersytet Mołdawii, Kiszyniów, Mołdawia

Dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska, prof. UW
Uniwersytet Warszawski, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

Prof. dr hab. Maria A. Kapustina
Sankt-Petersburski Uniwersytet Państwowy, Federacja Rosyjska

Prof. dr hab. Antoni Kość
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. dr hab. Józef Krukowski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr Svietłana Lepeh
Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie

Prof. dr hab. Igor M. Mackiewicz
Moskiewski Państwowy Uniwersytet Prawa im. O. Je. Kutafina, Federacja Rosyjska

Dr. hab. Jacek Mazurkiewicz, prof UWr
Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Andrzej Mączyński
Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Mirosław Nazar
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dr Jan M. Otten
Rada Programowa EVS Holandia

Prof. dr hab. Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Uniwersytet Łódzki

Doc. dr Jewgienij A. Riabokon
Kijowski Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki, Ukraina

Prof. dr hab. Zoryslava Romovska
Akademia Adwokatury w Kijowie

Prof. dr hab. Joanna Schmidt-Szalewski
Międzynarodowa Komisja Stanu Cywilnego ? Strasburg

Dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dr hab. Tomasz Sokołowski, prof. UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Wanda Stojanowska
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr Jerzy Strzebińczyk
Uniwersytet Wrocławski

Prof. Wolfgang Teschner
Wiedeń

Dr Bojana Zadravec
Słoweńskie Stowarzyszenie Personelu Administracyjnego (ZUDS)
Rada Programowa EVS Słowenia

Prof. dr hab. Oleg A. Zajcew
Moskiewska Akademia Ekonomiki i Prawa, Federacja Rosyjska