Nowość ! Metryka 2024- Przewodnik RSC dla notariuszy. Wydanie specjalne oraz zapraszamy do zakupu aktualnej Metryki 1-2/2023r.

Aktywne spisy treści dostępne w zakładce Oferta wydawnicza/Metryka.

Rada Naukowa

Przewodniczący

Dr hab. Piotr Mostowik, prof. UJ
Uniwersytet Jagielloński

Członkowie

Dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dr hab. Marek Andrzejewski
Instytut Nauk Prawnych PAN

Prof. dr hab. Wiesław Bar
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. dr hab. Aleksiej W. Barkow
Moskiewska Akademia Ekonomiki i Prawa, Federacja Rosyjska

Prof. dr hab. Józef Ciągwa
Uniwersytet Śląski

Dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM
Uniwerstytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dr hab. Janusz Gajda, prof. UJK
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Prof. dr Salimya Ganiyeva
Atatürk University, Erzurum, Turcja

Prof. dr hab. Mieczysław Goettel
Uniwersytet w Białymstoku

Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński
CBPPiEKE Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Wojciech Góralski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

Prof. dr Luis Mauricio Figueroa Gutiérrez
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (Mexico, D.F.) Meksyk

Doc. dr Oleg A. Halabudenco
Universitatea Liberă Internatională din Moldova, Chișinău, Moldova
Wolny Międzynarodowy Uniwersytet Mołdawii, Kiszyniów, Mołdawia

Dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska, prof. UW
Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Maria A. Kapustina
Sankt-Petersburski Uniwersytet Państwowy, Federacja Rosyjska

Prof. dr Svietłana Lepeh
Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie

Prof. dr hab. Igor M. Mackiewicz
Moskiewski Państwowy Uniwersytet Prawa im. O. Je. Kutafina, Federacja Rosyjska

Dr Decebal Manole Bogdan
Uniwersytet im. 1-go grudnia 1918 w Alba Iulia, Rumunia

Prof. dr hab. Jacek Mazurkiewicz
Uniwersytet Zielonogórski

Prof. dr hab. Andrzej Mączyński
Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Mirosław Nazar
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dr Jan M. Otten
Rada Programowa EVS Holandia

Prof. dr Carmen Parra
Abat Oliba CEU University w Barcelonie

Prof. dr hab. Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Uniwersytet Łódzki

Doc. dr Jewgienij A. Riabokon
Kijowski Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki, Ukraina

Prof. dr hab. Zoryslava Romovska
Akademia Adwokatury w Kijowie

Prof. dr hab. Joanna Schmidt-Szalewski
Międzynarodowa Komisja Stanu Cywilnego, Strasburg

Dr Tibor Seman
Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach

Prof. dr hab. Mirosław Sitarz
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. dr hab. Tomasz Sokołowski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. dr hab. Wanda Stojanowska
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prof. Wolfgang Teschner
Wiedeń

Dr hab. Rafał Wrzecionek, prof. UZ
Uniwersytet Zielonogórski

Dr Bojana Zadravec
Słoweńskie Stowarzyszenie Personelu Administracyjnego (ZUDS)
Rada Programowa EVS Słowenia

Prof. dr hab. Oleg A. Zajcew
Moskiewska Akademia Ekonomiki i Prawa, Federacja Rosyjska