Komentarz do ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawy o zmianie imienia i nazwiska

Zamówienia przyjmuje:

Fundacja Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina
ul. Jacka Woronieckiego 7/32
20-492 Lublin
tel. +48 501426908, +48 663421088
e-mail: metryka@onet.pl

Zamówienia można dokonać na druku zamówienia (pobierz) lub za pośrednictwem poniższego formularza.

Cena dla prenumeratorów “Metryki” i podmiotów, które zamówią “Metrykę”: 230 zł brutto plus koszt przesyłki poleconej 14,00 zł brutto. Cena podstawowa: 260 zł brutto plus koszt przesyłki poleconej 14,00 zł brutto.

Faktura zostanie przesłana wraz z zamówionym egzemplarzem komentarza.

Ze względu na opracowanie terminarza wydawniczego komentarz ukaże się w czwartym kwartale 2017 r.

 

Zamówienie “Prawo o aktach stanu cywilnego. Ustawa o zmianie imienia i nazwiska. Komentarz”, pod red. Piotra Kasprzyka

Dane zamawiającegoDane płatnika (jeżeli są inne niż dane zamawiającego)Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Fundacji Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prenumeraty czasopisma Metryka lub zamówienia poszczególnego numeru tego periodyku, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporzą dzenie o ochronie danych,(Dz. U. UE L z 2016, poz. 119, s.1).

Informacje o ochronie danych osobowych: W trosce o Państwa dane osobowe informujemy, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina, ul. Jacka Woronieckiego 7/32, 20-492 Lublin, KRS:0000479445,NIP:9462645606. Przysługuje Państwu prawo do wglądu do swoich danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, prawo do żądania ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia danych, wyrażenia sprzeciwu i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uprawnienie to można zrealizować kontaktując się z nami pisemnie na adres wskazany powyżej lub poprzez adres email: metryka@onet.pl. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji zamówienia czasopisma Metryka. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody i przechowywane przez administratora danych nie dłużej niż do momentu wycofania przez Państwa zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.