Tylko do 31 lipca Podręcznik Urzędnika USC t. 2 w cenie 90zł! Złóż zamówienie
2017-03-21

Komunikat nr 2 Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę pisemną z zakresu rejestracji stanu cywilnego, prawa osobowego oraz prawa rodzinnego I edycja

Szanowni Państwo,

Redakcja czasopisma “Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego”, we współpracy z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego przy poparciu Departamentu Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie § 21 regulaminu Ogólnopolskiego konkursu na najlepsze pisemne opracowanie z zakresu rejestracji stanu cywilnego, prawa osobowego oraz prawa rodzinnego ogłasza wyniki konkursu.

Prezydium Komisji Konkursowej przeanalizowało zgodnie z § 17 pkt 1 pod kątem formalnym 42 nadesłane prace i na podstawie § 17 pkt 3 regulaminu, 42 prace zostały poddane ocenie pod względem merytorycznym całej Komisji Konkursowej.

Na podstawie protokołu Komisji Konkursowej sporządzonego i podpisanego w dniu 20 marca 2017 r. ogłoszono wyniki Ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę pisemną z zakresu rejestracji stanu cywilnego, prawa osobowego oraz prawa rodzinnego (I edycja):

I miejsce Anita Zych, Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie

II miejsce Paweł Kartasiński, Asystent sędziego, Sąd Rejonowy Wydział IV Rodzinny i Nieletnich w Sosnowcu

III miejsce Krzysztof Buliński, Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lipinkach

Komisja Konkursowa postanowiła przyznać sześć wyróżnień:

Wyróżnienie pierwsze Maria Pławecka-Stańdo, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Żegocinie

Wyróżnienie drugie Małgorzata Lachowicz-Skrzyńska, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Piotrkowie Trybunalskim

Wyróżnienie trzecie Tomasz Lorenc, Referendarz sądowy, Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi

Wyróżnienie czwarte Renata Zdzichowska Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Osięcinach

Wyróżnienie piąte Daniela Wybrańczyk, Asystent sędziego, Sąd Okręgowy XVII Wydział Cywilny Rodzinny w Katowicach

Wyróżnienie szóste Mirosława Cielniak, Główny specjalista, Urząd Stanu Cywilnego w Sosnowcu

W sprawie wręczenia nagród (daty i miejsca) Redakcja Metryki skontaktuje się indywidualnie z osobami nagrodzonymi. Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym składamy serdeczne gratulacje.

Redakcja