METRYKA NR 2/2014

SPIS TREŚCI

Od redaktora 11
ARTYKUŁY I STUDIA
Michał Wojewoda, Kilka uwag o definicji ?stanu cywilnego? w nowej ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego (Streszczenie) 17
Katarzyna Tomaszewska, Ocena procesu informatyzacji aktów stanu cywilnego na podstawie nowej ustawy ? Prawo o aktach stanu cywilnego (Streszczenie) 39
Piotr Kasprzyk, Rozważania o pozycji kierownika urzędu stanu i jego zastępcy w przededniu wprowadzenia nowej ustawy prawo o aktach stanu cywilnego (Streszczenie) 65
Tomasz Barankiewicz, Etyka urzędnicza ? funkcje, zasady i postawy (Streszczenie) 123
Bojana Zadravec, Liberalna Europa ? czy także w rejestracji stanu cywilnego?(Streszczenie) 141
Z ORZECZNICTWA
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego (oprac. Paweł Sobotko) 147
Dopuszczalność zaprzeczenia ojcostwa po śmierci dziecka. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 2013 r., P 33/12 147
Z PRAKTYKI
List Karoliny Grendy ? Dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich MSW do czytelników czasopisma ?Metryka? (Załącznik) 173
Karolina Grenda, Informacja Departamentu Spraw Obywatelskich na temat ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (Załącznik) 175
Komunikat 1 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o Systemie Rejestrów Państwowych (Załącznik) 181
Komunikat 2 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Zmiany w ustawie ? Prawo o aktach stanu cywilnego od 1 marca 2015 r. (Załącznik) 183
Opinia Zarządu Głównego Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sposobu przenoszenia aktów stanu cywilnego (Załącznik) 185
Opinia Zarządu Głównego Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego, oznaczania w rejestrze stanu cywilnego aktów stanu cywilnego, prowadzenia akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego niesporządzonych w formie dokumentu elektronicznego, wynoszonych poza urząd stanu cywilnego (Załącznik) 189
Opinia Zarządu Głównego Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Załącznik) 195
Alicja Czajkowska, Charakter prawny wzmianki dodatkowej w aktach stanu cywilnego 199
Przemysław Wypych, Ustawa o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414 ze zm.) ? Komentarz (art. 5) 205
Stanisław Paździor, Obowiązki osób odnośnie zgromadzenia wymaganych dokumentów wobec których zawierane jest małżeństwo katolickie 213
Jarosław Turłukowski, Akty stanu cywilnego na obszarze postardzieckim: Federacja Rosyjska. Część pierwsza. 221
SPRAWOZDANIA
Piotr Skubiszewski, Wspomnienie Profesora Jerzego Ignatowicza ? twórcy nowego ujęcia stanu cywilnego w nauce prawa. Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. ?Prawo cywilne ? stanowienie, stosowanie i wykładnia?, Lublin, 20?21 listopada 2014 r. 227

 


Całość numeru 2/2014