Dla nowych prenumeratorów Metryki 2020 Podręcznik Urzędnika Stanu Cywilnego t. 2 gratis!

Planowane szkolenia i kursy zostają przeniesione na późniejszy termin.

2019-07-03

Ogłoszenie wyników III edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę pisemną z zakresu rejestracji stanu cywilnego, prawa osobowego oraz prawa rodzinnego

Wyniki Ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę pisemną z zakresu rejestracji stanu cywilnego, prawa osobowego oraz prawa rodzinnego. III edycja

Komunikat nr 4 Komisji Konkursowej

Redakcja czasopisma „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego”, we współpracy z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego przy poparciu Departamentu Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie § 21 regulaminu Ogólnopolskiego konkursu na najlepsze pisemne opracowanie z zakresu rejestracji stanu cywilnego, prawa osobowego oraz prawa rodzinnego ogłasza wyniki konkursu.

Prezydium Komisji Konkursowej przeanalizowało zgodnie z § 17 pkt 1 pod kątem formalnym 16 nadesłanych prac i na podstawie § 17 pkt 3 regulaminu, 15 prac zostało poddanych ocenie pod względem merytorycznym całej Komisji Konkursowej.

Na podstawie protokołu Komisji Konkursowej sporządzonego i podpisanego w dniu 14 czerwca 2019 r. ogłoszono wyniki Ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę pisemną z zakresu rejestracji stanu cywilnego, prawa osobowego oraz prawa rodzinnego (III edycja):

I miejsce – Krzysztof Buliński, Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lipinkach
II miejsca komisja konkursowa nie przyznała
III miejsce – Małgorzata Lachowicz-Skrzyńska, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Piotrkowie Trybunalskim

Komisja Konkursowa postanowiła przyznać dwa wyróżnienia:
Wyróżnienie pierwsze – Anna Zieleńska, Kierownik USC w Pyskowicach
Wyróżnienie drugie – Karolina Klimowicz, Zastępca Kierownika USC w Czernicy.

W sprawie wręczenia nagród (daty i miejsca) Redakcja Metryki skontaktuje się indywidualnie z osobami nagrodzonymi. Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym składamy serdeczne gratulacje.

Mec. Piotr Skubiszewski
Sekretarz Komisji Konkursowej