Zapraszamy na Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Administracyjne - Rejestracja Stanu Cywilnego.

Więcej informacji w zakładce aktualności.

Bezpłatna pomoc prawna dla urzędników stanu cywilnego

log

Bezpłatna pomoc prawna dla urzędników stanu cywilnego

Szanowni Kierownicy USC i inni pracownicy urzędu,

          praca zawodowych kierowników USC i ich zastępców a także pozostałych pracowników  USC niesie za sobą bardzo wiele obowiązków. Wielość spraw i ich skomplikowanie oraz okoliczności faktyczne i prawne sprawiają, że w praktyce dochodzi do nieprzewidzianych, niezawinionych lub zawinionych zdarzeń, pozostających w związku z wykonywaniem pracy  w USC, skutkujących odpowiedzialnością urzędnika. Kierownikom USC lub ich zastępcom stawiane są różnego typu zarzuty, m.in. niedopełnienia obowiązków służbowych, itp. Zarząd Fundacji Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina podjął uchwałę, na mocy której Fundacja obejmie pomocą prawną urzędników stanu cywilnego, którzy zostaną np. pozwani, obwinieni lub oskarżeni w sprawach pozostających w związku z  wykonywanymi czynnościami zawodowymi. W takich sprawach urzędnik USC, który zgłosi się do naszej Fundacji, uzyska nieodpłatnie pomoc prawną świadczoną przez doświadczonych radców prawnych i adwokatów oraz ekspertów z różnych dziedzin prawa, a zwłaszcza z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zajmujących tą tematyką od wielu lat. Koszty porady prawnej lub opinii prawnej, ewentualnie zastępstwa procesowego pokryte zostaną ze środków Fundacji pozyskanych przez odpis 1% podatku dochodowego na rzecz naszej Fundacji.  W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz Fundacji Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina, aby udzielanie pomocy prawnej urzędnikom USC na wskazanych zasadach objęło wszystkich zainteresowanych.

           Ta inicjatywa została bardzo dobrze przyjęta w środowisku urzędników stanu cywilnego i cieszy się dużym zainteresowaniem.

 

Informację o pomocy prawnej mogą Państwo uzyskać pod numerami

tel. 501 426 908 i 663 421 088.