Zamów roczną prenumeratę Metryki 2020, a Podręcznik Urzędnika Stanu Cywilnego t.2 otrzymasz gratis! Złóż zamówienie

Konferencja z okazji X lecia 11-12 marca Lublin

2018-10-15

SZKOLENIE USC W WARSZAWIE 20-21 LISTOPADA 2018 R.

Uprzejmie informujemy, że Redakcja czasopisma Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego w dniach 20-21 listopada 2018 r. organizuje międzyregionalne seminarium szkoleniowe dla kierowników USC ich zastępców oraz innych pracowników USC z województwa mazowieckiego i ościennych pt. Urzędy stanu cywilnego w nowych realiach prawnych i organizacyjnych. Teoria i praktyka, które odbędzie się w Warszawie.

miejsce: Centrum Konferencyjno-Apartamentowe „Mrówka” ul. Przekorna 33, 02-971 Warszawa

termin: 20–21 listopada 2018  r.

W seminarium szkoleniowym jako wykładowcy będą uczestniczyć pracownicy naukowi oraz praktycy (kierownicy USC, organ nadzoru, adwokaci radcy prawni oraz sędziowie).

 

Wśród prowadzących naszych szkoleń są w kolejności alfabetycznej m.in.: mgr Piotr Brzozowski – adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Olsztynie, ekspert w dziedzinie postępowania administracyjnego; Dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL – ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych; Dr Piotr Kasprzyk – redaktor naczelny czasopisma Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego, Kierownik 6 edycji studiów podyplomowych w zakresie rejestracji stanu cywilnego w KUL, autor wielu projektów i publikacji z zakresu prawa rodzinnego i rejestracji stanu cywilnego; Dr Ewa Perłakowska – historyk-archiwista, ekspert z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym elektroniczną), systemów klasy EZD, w latach 2009-2014 pierwszy dyrektor Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”; Mgr Piotr Skubiszewski- radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie specjalista w zakresie spraw obywatelskich i cudzoziemców; Dr hab. Michał Wojewoda prof. Uniwersytetu Łódzkiego, ekspert w zakresie praw prywatnego międzynarodowego, Kierownik Zakładu Międzynarodowego Obrotu Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji UŁ; Mgr Sławomir Wojciechowski – kierownik USC w Nowej Soli znany ze swej szeroko zakrojonej działalności szkoleniowej i autor wielu projektów, członek  grupy roboczej ds. BUSC Centralny Ośrodek Informatyki/MSWiA/MC; Mgr Przemysław Wypych – sędzia sądu rejonowego, znany wykładowca i autor wielu publikacji z zakresu rejestracji stanu cywilnego i ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Seminarium szkoleniowe rozpoczyna się 20 listopada 2018 r. o godzinie 9.30. Miejscem prowadzenia szkolenia jest sala konferencyjna Centrum Konferencyjno- Apartamentowego w Warszawie. Koszt udziału w dwudniowym szkoleniu obejmuje wyżywienie (obiad i uroczystą kolację w dniu 20 listopada oraz śniadanie i obiad 21 listopada oraz tzw. przerwy kawowe), zaplecze logistyczne i wynosi:

  1. przy 1 noclegu w pokoju 2 osobowym wynosi 615 zł
  2. przy 1 noclegu w pokoju 3 osobowym wynosi 600 zł
  3. przy 1 noclegu w pokoju 1 osobowym wynosi 655 zł
  4. przy 2 noclegach w pokoju 2 osobowym 695 zł
  5. bez noclegu 525 zł

(proszę wybrać najbardziej odpowiadający Państwu wariant).

 

W ramach kosztów udziału w szkoleniu organizatorzy przygotowali pierwszy w Polsce wydany drukiem  Podręcznik kierownika urzędu stanu cywilnego cz. 1, który będzie przekazany wszystkim uczestnikom szkolenia !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ponadto wszystkim uczestnikom seminarium szkoleniowego zostaną wręczone certyfikaty ukończenia tej formy doskonalenia zawodowego.

Faktury za udział w szkoleniu będą uczestnikom co do zasady wystawiane po seminarium szkoleniowym na adres podany w karcie uczestnictwa. W przypadku gdy ktoś będzie chciał wcześniej otrzymać fakturę istnieje taka możliwość po wcześniejszym uzgodnieniu. W tej sprawie a także w sprawach organizacyjnych proszę dzwonić: osoba odpowiedzialna za organizację szkolenia: dr Magdalena Powroźnik, pod nr telefonu komórkowego 577 080 907.

 

Zgłoszenie uczestnictwa (na załączonej karcie) prosimy przesłać na adres Oddziału Fundacji Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina w Lubartowie, ul. Słowackiego 21, budynek B, pok. 11, 21-100 Lubartów albo e-mailem: metryka@onet.pl do dnia 19 listopada 2018 r. W przypadku rezygnacji ze szkolenia ostateczny termin to 16 listopada 2018 r. Rezygnacja w terminie późniejszym skutkuje wystawieniem faktury. Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o zgłaszanie udziału do wyznaczonych terminów.

 

Załączamy pismo w sprawie seminarium do Państwa szefów (wójtów, burmistrzów, prezydentów). Prosimy o jego przekazanie przełożonym.

 

Pliki do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIOWA (pobierz)

Informacja dla uczestników szkolenia (pobierz)

Ramowy program seminarium szkoleniowego (pobierz)

Pismo do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (pobierz)