Tylko do 31 lipca Podręcznik Urzędnika USC t. 2 w cenie 90zł! Złóż zamówienie
2015-12-22

Szanowni Państwo,

w czwartym kwartale 2017 r. zostanie wydany duży komentarz do Prawa o aktach stanu cywilnego i ustawy o zmianie imienia i nazwiska, będący efektem żmudnej pracy prawników i praktyków - specjalistów m.in. z zakresu rejestracji stanu cywilnego, prawa rodzinnego, prawa prywatnego międzynarodowego czy p...

Czytaj więcej
2015-12-03

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z powodów niezależnych od Redakcji Metryki, tj. podniesienia kosztów druku i przesyłki, ustalono cenę prenumeraty na 2016 r. w wysokości 125 zł brutto (cena obejmuje koszt wysyłki). Nowym prenumeratorom Metryki, którzy złożą zamówienie na nasze czasopismo, oferujemy bezpła...

Czytaj więcej
2015-11-22

Szanowni Państwo,

w dniu 20 listopada 2015 r. we Wrocławiu prof. dr hab. Jacek Mazurkiewicz został uhonorowany Medalem Pamiątkowym Fundacji Instytutu Naukowego im. Prof. Józefa Litwina. Medal wraz z dyplomem wręczył Profesorowi redaktor naczelny Metryki dr Piotr Kasprzyk (zdjęcie). Redakcja

Czytaj więcej
2015-11-22

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. “Nasciturus pro iam nato habetur. O ochronę dziecka poczętego i jego matki

W dniu 20 listopada 2015 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Nasciturus pro iam nato habetur. O ochronę dziecka poczętego i jego matki", poświęcona tematyce dziecka nienarodzonego, jego sytuacji prawnej w świetl...

Czytaj więcej
2015-03-07

Szanowni Państwo,

w dniu 6 marca 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się konferencja naukowa pt. Imię i nazwisko osoby fizycznej (nabycie, zmiana, rejestracja) - aspekty międzynarodowe. W ramach pierwszej sesji której przewodniczył Prof. dr hab. Andrzej Mączyński, referat nt. "Imię...

Czytaj więcej
2014-12-15

List Karoliny Grendy do Czytelników Metryki

List Karoliny Grendy- Dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich MSW do Czytelników czasopisma "Metryka"

Czytaj więcej
2014-12-14

Szanowni Państwo,

przygotowując się do pierwszego jubileuszu 5-lecia powstania naszego czasopisma w 2015 r. prezentujemy poniżej nowy awers medal autorstwa artysty rzeźbiarza Jaromira Stasza, który decyzją Zespołu Redakcyjnego i uchwałą Rady Naukowej zostanie umieszczony od numeru pierwszego za 2015 rok na okładce Me...

Czytaj więcej
2014-12-03

List Karoliny Grendy do Czytelników Metryki

List Karoliny Grendy- Dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich MSW do Czytelników czasopisma ?Metryka?

Czytaj więcej
2014-10-01

Szanowni Kierownicy USC, Prenumeratorzy i Czytelnicy,

od 2011 r. Kolegium redakcyjne w uzgodnieniu ze współwydawcami naszego czasopisma przyjęło zasadę, że dokonanie zamówienia Metryki w jednym roku spowoduje automatyczne przedłużenie prenumeraty na kolejne okresy bez potrzeby wysyłania zamówienia. Gdyby jednak podmiot zamawiający nie chciał dalej kont...

Czytaj więcej
2014-10-01

Szanowni Państwo!

w imieniu zespołu redakcyjnego zapowiadamy, że najbliższe numery Metryki będą w znacznej części poświęcone zbliżającym się zmianom w zakresie rejestracji stanu cywilnego jakie przyniesie nowa ustawa prawo o aktach stanu cywilnego. Omówiona i skomentowana zostanie sam ustawa p.a.s.c, rozporządzenia w...

Czytaj więcej