Dla nowych prenumeratorów Metryki 2020 Podręcznik Urzędnika Stanu Cywilnego t. 2 gratis!

Planowane szkolenia i kursy zostają przeniesione na późniejszy termin.

2014-12-14

Szanowni Państwo,

przygotowując się do pierwszego jubileuszu 5-lecia powstania naszego czasopisma w 2015 r. prezentujemy poniżej nowy awers medal autorstwa artysty rzeźbiarza Jaromira Stasza, który decyzją Zespołu Redakcyjnego i uchwałą Rady Naukowej zostanie umieszczony od numeru pierwszego za 2015 rok na okładce Me...

Czytaj więcej
2014-12-03

List Karoliny Grendy do Czytelników Metryki

List Karoliny Grendy- Dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich MSW do Czytelników czasopisma ?Metryka?

Czytaj więcej
2014-10-01

Szanowni Kierownicy USC, Prenumeratorzy i Czytelnicy,

od 2011 r. Kolegium redakcyjne w uzgodnieniu ze współwydawcami naszego czasopisma przyjęło zasadę, że dokonanie zamówienia Metryki w jednym roku spowoduje automatyczne przedłużenie prenumeraty na kolejne okresy bez potrzeby wysyłania zamówienia. Gdyby jednak podmiot zamawiający nie chciał dalej kont...

Czytaj więcej
2014-10-01

Szanowni Państwo!

w imieniu zespołu redakcyjnego zapowiadamy, że najbliższe numery Metryki będą w znacznej części poświęcone zbliżającym się zmianom w zakresie rejestracji stanu cywilnego jakie przyniesie nowa ustawa prawo o aktach stanu cywilnego. Omówiona i skomentowana zostanie sam ustawa p.a.s.c, rozporządzenia w...

Czytaj więcej
2014-09-14

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż został opublikowany numer 1/2014 Metryki. Zachęcamy do składania zamówień i lektury. Ponadto informujemy, iż na prośbę naszych Czytelników i Prenumeratorów wystawiamy jedną fakturę za prenumerowany numer 1 i 2 Metryki za 2014 r., którą załączamy do pierwszego numeru czasopi...

Czytaj więcej